lunes, 4 de agosto de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dilluns 4 d’agost.

Una qüestió metodològica prèvia important: les dades del mes de juliol solament inclouen las mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins ara en totes les series mensuals d’enguany. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes. Segons l'agència de notícies EFE "por primera vez el Ministerio de Trabajo no ha ofrecido datos desglosados de la afiliación a la Seguridad Social a fin de mes y, tras ser solicitados por EFE le han sido negados, por lo que no es posible ofrecer la información más detallada por sectores, dado que el Ministerio sólo facilita datos medios y no de fin de mes".

Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer les raons d’aquesta modificació, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol ha estat de 2.151.880, amb un increment de 4.689 sobre el mes anterior.

Per règims s’ha produït un increment important d’afiliació en el General ( + 14.598) i un descens també significatiu en l’agrari (+ 11.510).

Durant el mes de juliol el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 111.827, mentre que el d’estrangers s’incrementà en 103.575.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen també al mes de juliol i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dilluns 4 d’agost.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 266.458 (10,9 % del total). 79.409 són comunitaris i 187.049 extracomunitaris. Increment interanual de 108.411.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 52.721 (16,3 % del total). 10.691 són comunitaris i 42.300 extracomunitaris. Increment interanual de 24.241. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (25.073), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (14.603).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juny de 2008: 178.230. Increment interanual del 83,4 %. 48.003 aturats són comunitaris i 130.227 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 10,56 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,48 % si es tracta de la prestació contributiva, del 6,27 % en cas de subsidi, 4,58 % en la renda activa d’inserció, i 1,32 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 68,82 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 153,3 milions d’euros, un 9,8 % de la despesa total.

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,76 %), seguida de Barcelona (15,68 %), València (6,00 %), Múrcia (5,45 %), Alacant (5,15 %), Almeria (4,53 %), Las Palmas (3,95 %), Màlaga (3,45 %), Tarragona (3,18 %), i Girona (2,90 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (43.833, un 24,59), i els segueixen els equatorians (23.579, 13,23 %), els romanesos (18.898, 10,60 %), els colombians (12.172, 6,83 %) i els italians (5.151, 3,12 %).

No hay comentarios: