sábado, 2 de agosto de 2008

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de juliol. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de juliol d’enguany, fet públic ahir divendres, constata el creixement de la preocupació dels ciutadans per la situació econòmica i per l’atur, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya.

La immigració es considera el tercer problema que existeix actualment a Espanya (27.9) (possibilitat de tres respostes), es a dir 1 punt menys que en el baròmetre del mes de juny, per darrera dels problemes d’índole econòmica (59.9), i de l’atur (56.1), i immediatament per davant del l’habitatge (21.5) i del terrorisme (20.3). A una certa distància el segueixen la inseguretat ciutadana (10.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (8.4), i “la classe política, els partits polítics” (6.0). Cal fer especial esment del creixement de les preocupacions dels enquestats per la situació econòmica (amb un increment de 1.6 punts sobre el mes de juny) i de l’atur (amb un increment de 2.3 punts sobre el mes de juny).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el tercer lloc (8.4), per darrera dels problemes d’índole econòmica (33.9) i de l’atur (29.0); el segueixen l’habitatge (5.9), el terrorisme (4.8), “no sap” (2.4), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.3).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al cinquè lloc (7.9), per darrera dels problemes d’índole econòmica (53.2), l’atur (26.4), amb un creixement de 1.7 punt sobre el mes de juliol, l’habitatge (18.6), la inseguretat ciutadana (8.3) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.9). El segueixen “no sap” (7.6) i les pensions (7.5).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al desè lloc (2.2), per darrera dels problemes d’índole econòmica (35.7), l’atur (14.7), l’habitatge (8.5), “no sap” (7.6), les pensions (5.3), “cap” (4.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.4). “no contesta” 2.8) i la inseguretat ciutadana (2.6).

La immigració preocupa més als homes que a les dones (29.1 i 26.8) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya), així com a les persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys (31.5); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la de les persones compreses entre els 25 i 34 anys (2.9). Pel nivell d’estudis, i a diferència del que succeïa el mes anterior, les persones amb estudis primaris i de FP són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.6).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els ocupadors i els obrers qualificats (agraris i no agraris) els que manifesten més preocupació general per la immigració (33.9 i 33.6, respectivament), així com també els que estan personalment més preocupats (3.9 i 5.1, respectivament)

Les noves classes mitges (assalariats no manuals) són les que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 30.6 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya. Els obrers no qualificats són els que consideren que és el problema principal (9.7), i els obrers qualificats que és el seu problema principal (3.3).

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 27.9 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 44.2 en el cas dels votants de CiU, i cal destacar també que aquesta preocupació la tenen el 29.9 de les persones que van votar al Partit Popular. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (9.6), molt per davant dels votants del PP (2.3), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 2.2.

No hay comentarios: