jueves, 1 de mayo de 2008

El baròmetre del CIS del mes de març. Les preocupacions dels espanyols.

El baròmetre del CIS del mes de març. Les preocupacions dels espanyols.

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha publicat aquesta setmana l’avenç provisional de resultats del baròmetre corresponent al mes de març de 2008. L'enquesta es va dur a terme del 24 al 31 de març.

La immigració es considera el cinquè problema que existeix actualment a Espanya 26.0) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (45.8), els problemes d’índole econòmica (39.4), el terrorisme (36.9) i l’habitatge (28.8). A una certa distància el segueixen la inseguretat ciutadana (14.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (9.4), i “la classe política, els partits polítics”6.3).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el cinquè lloc (8.4), per darrera de l’atur (21.4), els problemes d’índole econòmica (19.5), el terrorisme (15.4) i l’habitatge (10.0); el segueixen la inseguretat ciutadana (4.2), la classe política i els partits polítics (3.5), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.3).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al sisè lloc (8.4), per darrera dels problemes d’índole econòmica (39.7), l’atur (23.8), l’habitatge (23.8), la inseguretat ciutadana (11.5), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (9.6), el segueixen les pensions (7.5) i “no sap” (7.4).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al novè lloc (3.1), per darrera dels problemes d’índole econòmica (24.0), l’atur (13.5), l’habitatge (13.5), “no sap” (7.4), “cap” (5.4), les pensions (4.6), la inseguretat ciutadana (4.3), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.9).

La immigració preocupa més als homes que a les dones (26.7 i 25.3, quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya), així com a les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys (30.1), però quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important es la de les persones compreses entre els 45 i 54 anys (4.4.). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis primaris i secundaris són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (4.2 i 4.4., respectivament).

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2004. Si en la primera resposta eren un 26 % dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 43.6 en el cas dels votants de CiU, i cal destacar també que aquesta preocupació la tenen el 36.0 de les persones que van votar en blanc. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que el 3,6 dels votants de CiU creuen que la immigració es el problema que els afecta més, percentatge que puja fins el 4.3 en el grup “d’altres” i del 12,5 entre les persones que encara no tenien edat per poder votar en les darreres eleccions generals, mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 3.1.

Les “noves classes mitges” (assalariats no manuals) són les que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 28.1 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya i un 10.2 que és el problema principal. Però quan es pregunta quin es el problema principal de l’enquestat els obrer qualificats ocupen el primer lloc amb un 4.3.

No hay comentarios: