viernes, 25 de abril de 2008

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2008.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre del 2008, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.445.800 persones, amb 2.941.100 ocupades i 504.700 aturades, mentre que 1.052.900 persones estaven conceptuades com inactives. En sèrie interanual s’incrementà la població activa en 409.600 persones, la població ocupada en 287.800 persones, la població aturada en 121.800 i la inactiva en 109.500.

La taxa d’activitat era del 76,60 %, més de 19 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,03 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers va créixer un 1,27 %, mentre que la de la població espanyola va créixer un 0,03 %. La taxa d’atur era del 14,65 %, es a dir prop de 6 punts per sobre de l’espanyola (8,73 %).

El nombre d’ocupats autòctons era de 17.461.200, amb un increment en sèrie interanual de 45.300 persones. El creixement de la població estrangera que treballava va ser de 287.00. Segons aquestes dades, el 14,3 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera.

No hay comentarios: