viernes, 4 de abril de 2008

El baròmetre del CIS del mes de febrer. Les preocupacions dels espanyols.

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha publicat aquesta setmana l’avenç provisional de resultats del baròmetre corresponent al mes de febrer de 2008.

La immigració es considera el cinquè problema que existeix actualment a Espanya (27.3) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (44.7), els problemes d’índole econòmica (36.4), el terrorisme (31.4) i l’habitatge (28.9). A una certa distància el segueixen la inseguretat ciutadana (18.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (11.0), i “la classe política, els partits polítics” (7.2).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el cinquè lloc (9.8), per darrera de l’atur (21.8), els problemes d’índole econòmica (17.2), el terrorisme (13.6) i l’habitatge (10.4); el segueixen la inseguretat ciutadana (5.3), la classe política i els partits polítics (3.8), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.0).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al sisè lloc (9.6), per darrera dels problemes d’índole econòmica (38.2), l’habitatge (24.3), l’atur (21.7), la inseguretat ciutadana (13.4), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (13.7), el segueixen les pensions (7.9) i “no sap” (7.6).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al novè lloc (3.7), per darrera dels problemes d’índole econòmica (23.4), l’habitatge (13.6), l’atur (12.1), “no sap” (7.6), “cap” (5.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.9), la inseguretat ciutadana (4.9), i les pensions (4.7).

La immigració preocupa més als homes que a les dones (29.9 i 24.9, quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya), així com a les persones de edat compreses entre els 35 i 44 (30.3). Quan es pregunta quin es el principal problema personal, la immigració solament es considerada així pel 4.7 de les persones compreses en aquesta franja d’edat.

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2004. Si en la primera resposta eren un 27.3 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 45.0 en el cas dels votants d’ERC i del 44.1 en els de CiU. També cal fer esment del fet que el 5.9 dels votants de CiU creuen que la immigració es el problema que els afecta més, mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 3.7.

Les “noves classes mitges” (assalariats no manuals) són les que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 32.9 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya i un 11.6 que és el problema principal. Però quan es pregunta quin es el problema principal de l’enquestat els obrer qualificats ocupen el primer lloc amb un 4.4.

No hay comentarios: