viernes, 4 de abril de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de març de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials el dimecres 2 d’abril

Pel que fa a la població estrangera, les dades més destacades són les següents:

El nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social a 31 de març és de 2.073.658, amb un increment de 32.328 sobre el mes anterior.

Hi ha un total de 1.350.811 treballadors extracomunitaris (increment de 19.629) i 722.847 comunitaris (increment de 12699), amb un creixement global en sèrie interanual del 7,59 %.

Durant el mes de gener el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 255.453, mentre que el d’estrangers ha estat de 162.464.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen també al mes de març i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials el dimecres 2 d’abril.

Les dades més destacades son les següents:
A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 240.111 (10.4 % del total). 65.631 són comunitaris i 174.480 extracomunitaris. Increment interanual de 77.676 persones.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 46.909 (15.7 % del total). 10.653 són comunitaris i 21.796 extracomunitaris. Increment interanual de 16.245. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (24.938).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de febrer de 2008: 169.680. Increment interanual del 66 %. 43.020 aturats són comunitaris i 126.660 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 10,46 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,57 % si es tracta de la prestació contributiva, del 6,13 % en cas de subsidi, 4,15 % en la renda activa d’inserció, i 1,35 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 65,67 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 1 47,8 milions d’euros, un 9,7 % de la despesa total.

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la ciutat de Madrid és la primera (16,93 %), seguida de Barcelona (15,35 %), Illes Balears (7,03 %) Alacant (5,59 %), València (4, 73 %), Tarragona (4,21 %) i Girona (4,17 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (37.582, un 22,15), i els segueixen els equatorians (23.166, 13,65 %), els colombians (13.187, 7,77 %), els romanesos (13.073, 7,71 %), i els italians (5.901, 3,48 %).

No hay comentarios: