martes, 22 de abril de 2008

Dades detallades d’afiliació de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de març de 2008.

Les dades més destacades, fetes públiques pel MTAS avui dimarts 22 d’abril són les següents:

1. A tota Espanya, a 31 de març hi ha un total de 2.078.714 estrangers afiliats, dels quals 722.847 són comunitaris i 1.350.811 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un increment anual del 7,6 %.

Per règims, el 72,31 % pertany al general, el 7,53 % al règim de la llar familiar, el 8,70 % a l’agrari, l’11,20 % al d’autònoms, el 0,24% al del mar i el 0,03% al del carbó.

Per comunitats autònomes, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (461.885, 22,22 %), seguida de Madrid (444.702, 21,39 %), Comunitat Valenciana (241.051, 11,60 %) i Andalusia (231.610, 11,14 %).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (277.671), i els romanesos ocupen la segona posició (262.886). Els equatorians es situen a la tercera posició amb 255.631 treballadors, seguits dels colombians amb 146.467, dels peruans amb 79.377 i del xinesos amb 64.475.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de la construcció (369.407, 24,71 %), dels quals 254.006 són no comunitaris, d’hostaleria (255.798, 17,11 %) dels quals 182.339 són no comunitaris, i d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (227.822, 15,24 %), dels quals 158.397 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (71.572, 30,65 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (54.871), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor (50.378, 21,58 %).

2. A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (75.127), seguits dels equatorians (49.009), dels romanesos (33.707), dels colombians (25.168), dels italians (21.525), dels peruans (19.685), dels xinesos (19.275), dels francesos (14.779), dels argentins (14.459), dels bolivians (14.391), dels pakistanesos (11.936), i dels portuguesos (11.099).

El nombre total d’afiliats estrangers a Catalunya és de 460.596, dels quals 122.398 són comunitaris i 338.198 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS. destaca el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, 78.184 (20,78 %), dels quals 63.161 són no comunitaris; activitat immobiliària i de lloguer i serveis a les empreses, 67.176, (17,86 %), dels quals 48.667 són no comunitaris; de l’hostaleria, 57.418, (15,26 %), dels quals 45.162 són no comunitaris; del comerç i de reparació de vehicles de motor, 57.314, (15,24 %), dels quals 42.684 són no comunitaris; i de la indústria manufacturera, 51.702 (13,74 %), dels quals 38.249 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (11.106, 25,75 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor (9.137, 21,18 %).

No hay comentarios: