viernes, 25 de enero de 2008

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa.

1. Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre del 2007, fetes públiques el 26 d’octubre de 2007, la població activa estrangera estava integrada per 3.226.400 persones, amb 2.846.400 ocupades i 380.000 aturades, mentre que 1.009.100 persones estaven conceptuades com inactives. En sèrie interanual s’incrementà la població activa en 402.100 persones, ocupada en 328.400 persones, la població aturada en 73.700 i la inactiva en 168.100.

La taxa d’activitat era del 76,17 %, més de 19 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (56,95 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers va caure 0,88 %, mentre que la de la població espanyola va créixer 0,55 %. La taxa d’atur era del 11,78 %, més de 4 punts per sobre de l’espanyola (7, 40 %).

El nombre d’ocupats autòctons era de 17.664.200, amb un increment en sèrie interanual de 286.500 persones. El creixement de la població estrangera que treballava va ser de 328.400. Segons aquestes dades, el 13,88% del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera.


2. Les dades de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre del 2007, fetes públiques avui divendres 25 de gener ens indiquen que la població activa estrangera està integrada per 3.294.700 persones, amb 2.887.000 ocupades i 407.700 aturades, mentre que 1.079.000 persones estan conceptuades com inactives. En sèrie interanual s’ha incrementat la població activa en 337.600 persones, la població ocupada en 285.300 persones, i la població aturada en 52.300 i la inactiva en 227.200.

La taxa d’activitat és del 75,33 %, més de 18 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola entre 16 i 64 anys (57 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha caigut 0,85 %, mentre que la de la població espanyola s’ha mantingut estable. La taxa d’atur és del 12,37 %, un xic menys de 4 punts per sobre de l’espanyola (8,60 %).

El nombre d’ocupats autòctons és de 17.589.900, amb un increment en sèrie interanual de 189.800 persones. El creixement de la població estrangera que treballa ha estat de 285.300 en sèrie interanual. Segons aquestes dades, el 14,1 % del total de la població ocupada és de nacionalitat estrangera.

No hay comentarios: