lunes, 5 de noviembre de 2007

Dades sobre afiliació a la Seguretat Social i atur dels estrangers del mes d’octubre.

1. El Ministeri de Treball i Assumptes Socials ha fet públiques avui les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, corresponents al mes d'octubre de 2007

Pel que fa als treballadors estrangers, les dades més destacades són les següents:

a) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 181.820. 51.793 són comunitaris i 130.027 extracomunitaris. Increment interanual de 33.793 persones.

b) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur a Catalunya: 34.318. 7.411 són comunitaris i 26.907 extracomunitaris. Increment interanual de 400 persones. A la demarcació territorial de Girona, el nombre d'aturats és de 5.156, concentrant-se majoritàriament en el sector dels serveis ( 2.899).

c) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de setembre de 2007: 117.146. Increment interanual del 51,6 %. 30.306 aturats són comunitaris i 86.840 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 8,31 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,47 % si es tracta de la prestació contributiva, del 4,07 % en cas de subsidi, 3,56 % en la renda activa d'inserció, i 1,33 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 68,67 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 97,5 milions d'euros, un 7,3 % de la despesa total.

d) Madrid és la primera província en nombre de perceptors estrangers (17,46), seguida de Barcelona (15,26), Múrcia (5,53 %), (València (5,49 %) i Alacant (5,42 %).

e) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (34. 778, un 29,69), i els segueixen els equatorians (12.806, 10,93 %), els romanesos (10.291, 8,79 %), els colombians (7.620, 6,51 %), i els italians (3.660, 3,12 %).

2. També han estat publicades les dades d'afiliació a la Seguretat Social del mes d'octubre.

A 31 d'octubre el nombre total d'afiliats és de 19.232.271 persones, i la mitja durant el mes d'octubre ha estat de 19.371.684. Hi ha hagut un descens particularment important d'afiliats en el sector de l'hostaleria (68.819 persones).

Pel que fa a la població estrangera, les dades més destacades són les següents:

a) El nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social a 31 d'octubre és de 2.021.166, amb una disminució de 15.416 sobre el mes anterior. La mitja d'afiliació durant el mes d'octubre ha estat de 2.045.252 treballadors, dada que suposa un increment de 14.855 persones sobre el mes de setembre.

b) A 31 d'octubre hi ha un total de 1.340.766 treballadors extracomunitaris (descens de 20.311) i 680.400 comunitaris (increment 4.895). El percentatge d'augment dels segons és del 91,73 %, mentre que hi ha una reducció del 11,20 % en el primer grup, amb un creixement global en sèrie interanual del 8,39 %.

Cal recordar que a partir del mes de gener els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la UE.

No hay comentarios: