domingo, 20 de noviembre de 2022

El baròmetre del CIS del mes de novembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques  , fet públic el divendres 18 de novembre,  segueix sent  un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica, social i política. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 2 i 12 de novembre.

 

La immigració es considera el setzè problema     (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (5,0, 0,3 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (34,1), l’atur (31.4),  i la sanitat (26.6)

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema  ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número quinzè     (1,5, 0,6 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes que més preocupen són els següents: la crisi i els problemes d’índole econòmica (18,0),  l’atur (14,1),  i els problemes polítics en general (11,8).

 

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el llocnúmero vint-i-vuit (1,9, 0,4 punts més que en el baròmetre d’octubre).  Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (36,6), la sanitat (32,6), i l’atur (16,6).  

 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats la immigració apareix en el lloc número vint-i-nou (0,6) . Els tres  importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (25,1), la sanitat (7, 7) i l’atur (7,0).

 

2. Hi ha més preocupació entre els homes que entre les dones   quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (6,7 i 3,3). És el grup d’edat de 45 a 54 anys el més preocupat (6,8) amb caràcter general, i és el mateix grup el qui creu que és el seu problema persona més important (1,4).

 

3. Pel nivell d’estudis  , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 6,7 de les persones amb educació primària, i com a primer problema personal per a les persones del grup d’educació secundària segona etapa (1,1).

 

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opciópolítica electoral    ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a VOX (19,8), i són els qui van votar a la CUP els qui consideren que es el seu primer problema personal (4,5).

 

5. Segons la ubicació professional de les persones enquestades   , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels agricultors i treballadors agropecuaris, forestals i pesquers, (16,4) i és el mateix grup el que considera que és el seu problema principal (4,3).

 

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social   , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es troba en en els grup de “classe alta i mitja-alta” (6,7), sent la mateixa classe la qui considera que és el seu primer problema personal (2,2).

 

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica (1 esquerra, 10 dreta),    els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 9 (17,5), sent el grup 10 el qui considera que es el primer problema personal (1,6).

No hay comentarios: