martes, 31 de mayo de 2022

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril


1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren el dimecres 18 de maig les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’abril. 

 

L’actual estructura ministerial ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació s’aporta sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

 

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

 

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril hi havia un total de 2.354.514 afiliats, dels quals 828.034 eren de països UE (440.294 homes i 387.740 dones), i 1.526.480 de  països no UE (875.694 homes i 650.786 dones). El 44,1 % són dones. Cal recordar que la mitja d'afiliats del mes d’abril de 2021 era de 2.111.420. Es a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un increment de 243.094. Segon països de procedència, el 35,17 % són de països UE i el 64,83 % d'altres Estats.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 51.952 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 3.329 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 374.403 del mes d’abril de 2021 als actuals 393.298.

 

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’abril d’enguany  és la següent: el 83,10 % està afiliat a el règim general, el 16,70 % al d'autònoms, i el 0,20 % al de la mar

 

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2009, sent important destacar al meu entendre que el del mes d’abril  (11,76 %) supera el del mateix mes de fa deu any, 10,10 %, i es troba més dels dos punts de diferència per sobre del mínim del 9,45 % que es va tenir en el mes d’abril de 2015,  produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any.

 

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (560.800, 23,82 %), seguida de Madrid (477.540, 20,28 %), Andalusia (312.565, 13,28 %) i la Comunitat Valenciana (258.361, 10,97 %).  A Catalunya el creixement en sèrie interanual ha estat de 58.728, un 11,70 %.

 

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

 

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 33,21 i 43,59  %, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 313.633 (23,39 %),  de les quals 217.344 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 239.031 (9,73 %), dels quals 158.1353 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 183.598, un 13,50 % del total, dels quals 122.016 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 160.367, un 17,47 % dels quals 110.473 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 151.738, 8,04 %, dels quals 93.143 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (99.224, 12,93 %, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), del sector de l'hostaleria (68.727, 21,32 %), i del sector de la construcció (53.972, 13,46 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 29.315).

 

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (218.098 i 161.915, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (60.781 i 43.955), els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors ( 101.867 i 51.474). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (26.969), seguida de la colombiana (10.128), i ucraïnesa (9.909)

 

Per països de procedència, a tot l'Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (340.361), i els marroquins es situen a la segona posició amb 300.329 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb  150.678, quedant els xinesos en la quarta posició, 108.795, per davant dels veneçolans amb 108.765, dels colombians amb 107.657, dels equatorians amb 71.550, dels britànics amb 67.295, dels búlgars amb 62.347, i dels portuguesos amb 59.732. 

 

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2013 destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims tres anys, i el descens de la població equatoriana tot i que en els darrers dos anys s’està recuperant. La població colombiana s’ha anat recuperant paulatinament del important descens entre 2011 i 2015, situant-se ja clarament per damunt de les dades de 2013.

 

 3. La mitja del mes d’abril d’afiliats estrangers a Catalunya és de 560.800, dels quals 169.867 són de països UE i 390.934 de països no UE.

 

Per règims, el 84,42 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,47 % en el d’autònoms, i el 0,12 % en el del mar.

 

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, italians i romanesos en el general (55.627, 39.567 i 36.790,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (16.787, 8.064 i 5.901), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.577 i 2.115). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (5.264), seguida de la població boliviana (3.126) i marroquí (1.900).

 

 En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 2,74 i 5,89 % del total de l’afiliació, respectivament), el  primer lloc correspon comerç i reparació de vehicles, amb 68.728, (14,52 %), dels quals 48.125 són de països no UE,  ocupant el segon lloc l’hostaleria, amb 68.884 afiliats (14,51 %),  dels quals 53.180 són de països no UE, i el tercer les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 62.482 afiliats (13,20 %), dels quals 44.154 son de països no UE,; el quart és per a la indústria manufacturera, amb 51.243 (10,82 %), dels quals 35.439 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 37.376 (7,89 %), dels quals 31.513 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (19,770, 22,79 % del total), de l’hostaleria ( 17.603, 20,29 %) i de la construcció (9.183, 10,59 %).

 

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (68.409), seguits dels italians (47.843) i els romanesos ocupen la tercera posició (46.649) A continuació trobem els xinesos (31.121), els pakistanesos (22.545), els francesos (21.532), els colombians (20.194),  els veneçolans (17.782), els hondurenys (16.910), i els bolivians (14.059).

 

No hay comentarios: