jueves, 24 de junio de 2021

El baròmetre del CIS del mes de juny. Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques   , fet públic el dijous, 18 de juny, segueix sent  un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica i social i les conseqüències de la crisi sanitària. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 2 i 15 de juny.

 

La immigració es considera el tretzè problema  (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4.7, 2.3 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants son l’atur (40.2), la crisi i els problemes d’índole econòmica (39.3)  i el perill per a la salut per la Covid-19 i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (33.0).  

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el lloc número quinze  (1.0, 0.7 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes que més preocupen són els següents: l’atur (19.0), els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (17.3), i la crisi i els problemes d’índole econòmica (13.1).

 

 Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc número vint-i-dos (1.6, 0.9 punts més que en el baròmetre de maig).  Els tres més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (28.9), l’atur (22.1),  i els perills per a la salut de la Covid-19. 

 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats la immigració apareix en el lloc número vint-i-sis.  Els tres més importants són la crisi i els problemes d’índole econòmica (14.7 ), els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (14.2), i “cap” (13.9) .

 

2. Hi ha més preocupació entre els homes que les dones   quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (4.9 i 4.5). És el grup d’edat de 45 a 54 anys el més preocupat (6.1) amb caràcter general,  i és el mateix grup el qui creu que és el seu problema persona més important (0.7). 

 

3. Pel nivell d’estudis , la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 7.7 de les persones amb educació secundària primera etapa, i com a primer problema personal també per a les persones del mateix grup  (0.8).

 

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció políticaelectoral    ,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui va votar a CCa-NC (50.0), i són els qui van votar a VOX els qui consideren que es el seu primer problema personal (2.8).

 

5. Segons la ubicació professional de les persones enquestades, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup d’ocupacions militars i cossos policials (15.6),. Com a primer problema personal es considerat pel mateix grup (9.6).  

 

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classesocial  , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe mitja/baixa” (6.3), sent la classe “mitja-mitja” la qui considera que és el seu primer problema personal (0.8).

 

7. Segons l’escala d’autoubicació ideològica   (1 esquerra, 10 dreta),  els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 10 (8.0), sent el mateix grup, juntament el qui considera que es el primer problema personal (1.3).

No hay comentarios: