viernes, 29 de enero de 2021

El baròmetre del CIS del mes de gener. Les preocupacions dels espanyols.

 

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dijous 28 de gener és un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica i les conseqüències de la crisi sanitària. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 7 i 25 de gener.    

Si comparen les dades del mes de gener amb el baròmetre anterior, deixant de banda la Covid-19, creix la preocupació per la situació econòmica, torna a augmentar per l’atur, preocupa molt la situació política i la manca d’acord, es manté  per la corrupció i per la  sanitat,  i disminueix per la immigració.

La immigració es considera el dissetè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.7, 2.5 punts menys que en el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants son els perills per a la salut de la Covid-19 i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (51.4), la crisi i els problemes d’índole econòmica (45.5),  i l’atur (29.7).   

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el vint-i-unè lloc (0.2, 0.5 punts menys que en el baròmetre anterior). Els tres problemes que més preocupen són els següents: els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (36.3),) i la crisi i els problemes d’índole econòmica (8.7), i els problemes polítics en general (8.6).

 Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc número vint-i-nou.  Els tres més importants son els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (36.9),  la crisi i els problemes d’índole econòmica (29.7),   i l’atur (16.4).

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el número trenta-ú (0.2). Els tres més importants són els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (27.0), la crisi i els problemes d’índole econòmica (12.0), i “cap” (11.0). 

2. Hi ha més preocupació entre les homes que les dones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (1.9 i 1.5). És el grup d’edat de 55 a 64 anys el més preocupat (2.2) amb caràcter general,  i és el grup dels de més de 65 anys el qui creu que és el seu problema persona més important (0.4).  

3. Pel nivell d’estudis,  la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 2.8 de les persones amb educació secundària primera etapa, i com a primer problema personal per les persones amb estudis de primària (0.6).  

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui no tenien dret a vot (8.3), i són els votants de VOX els qui consideren que es el seu primer problema personal (0.9).

5. Segons l’autoubicació ideològica de les persones enquestades (del 1 al 10, sent 1 l’extrema  esquerra i 10 l’extrema dreta), cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 9 (9.7), i el primer problema personal en el grup 10 (0.9).  

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva declasse social,  cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe mitja/baixa”  (2.3), sent la classe mitja/mitja, i també la classe treballadora/proletariat els grups que consideren que és el seu primer problema personal (0.3).

 

No hay comentarios: