jueves, 24 de diciembre de 2020

El baròmetre del CIS del mes de desembre. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques,  fet públic el dilluns 21 de desembre,  és un fidel reflex de l’augment de la preocupació  de la ciutadania per la situació econòmica i les conseqüències de la crisi sanitària. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 al 9 de desembre   

Si comparen les dades del mes de desembre amb el baròmetre anterior, deixant de banda la Covid-19, creix la preocupació per la situació econòmica, torna a augmentar per l’atur, preocupa molt la situació política i la manca d’acord, es manté  per la corrupció i per la  sanitat,  i creix per la immigració (es molt probable al meu parer que tingui impacte la situació viscuda a les Illes Canàries).

La immigració es considera el tretzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4.2, 2.9 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes més importants son la crisi i els problemes d’índole econòmica (42.6), els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (24.6),  

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el dissetè lloc (0.7, 0.4 punts més que en el baròmetre anterior). Els tres problemes que més preocupen són els següents: els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (24.6), els problemes polítics en general (12.3) i la crisi i els problemes d’índole econòmica (10.6),

 Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc número vint-i-set.  Els tres més importants la crisi i els problemes d’índole econòmica (31.6), els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (28.9), i l’atur (14.7).

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el número trenta-tres      (0.2). Els tres més importants són els perills per a la salut de la Covid-19  i la manca de recursos per fer front a la pandèmia (20.0), la crisi i els problemes d’índole econòmica (14.3), i “cap” (12.9).

 

2. Hi ha més preocupació entre les dones que en els homes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (4.4 i 4.0). És el grup d’edat de 65 i més anys el més preocupat (5.6) amb caràcter general,  i és el grup dels 55 als 64 anys el qui creu que és el seu problema persona més important (0.4).  

3. Pel nivell d’estudis,  la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 7.7 de les persones amb educació primària, i com a primer problema personal per les persones sense estudis (1.1.).  

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció políticaelectoral, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a Coalició Canària-Nova Canària (CCa-NC) (16.7), i són els votants del Partit Nacionalista Basc (EAJ-PNV) els qui consideren que es el seu primer problema personal (3.7).

5. Segons la autoubicació ideològica de les persones enquestades (del 1 al 10, sent 1 l’extrema  esquerra i 10 l’extrema dreta), cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup 9 ( 8.4), i el primer problema personal en el grup 10 (1.1).  

6. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe mitja/baixa”  (5.3), sent els mateix grup el que consideren que és el seu primer problema personal (0.5).

 

No hay comentarios: