sábado, 17 de octubre de 2020

El baròmetre del CIS del mes d’octubre. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques  , fet públic el dijous 15 d’ octubre  és un fidel reflex de la preocupació  que segueix tenint la ciutadania pel Covid-19, que es col·loca en segon lloc de les preocupacions. Cal destacar que l’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 7 d’octubre   

 Si comparen les dades del mes d’octubre amb el baròmetre anterior, deixant de banda el Covid-19, augmenta molt la preocupació per la situació econòmica, baixa per l’atur (tot i que molt probablement la manifestada per la pandèmia inclogui bona part d’aquesta preocupació), descens molt per la corrupció, creix de manera important per la sanitat, augmenta molt per la inestabilitat política,  i es produeix una disminució rellevant per la immigració.

La immigració es considera el  divuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.4, 2.,0 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere dels problemes d’indole econòmica (39.6), del coronavirus (38.3), l’atur (25.0), el mal comportament dels polítics (20.7), la sanitat (20.0), els problemes polítics en general (18.9),  la situació d’inestabilitat política (11.8),  altres respostes (9.9),  el que fan els partits polítics (8.5), l’acció del govern i partís o polítics concrets (7.1), els problemes d’índole social (6.4), poca conscienciació ciutadana (5.9), l’educació (5.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.8), la corrupció i el frau (4.3),  no sap (2.6), la independència de Catalunya (2.6).  

 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el dinovè lloc (0.3, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior). Els problemes que més preocupen són els següents: coronavirus (24.7), l'atur (11.0), el mal comportament dels polítics (11.0), els problemes polítics en general (10.9), els problemes d'índole econòmica (9.4), la inestabilitat política (6.4), l’acció del govern i partits o polítics concrets polítics (5.4), la sanitat (5.0), “el que fan els partits polítiques” (3.6), altres  respostes  (3.5), “no sap” (2.6),  els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (1.7),  la corrupció i el frau (1.7), poca conscienciació ciutadana (1.4), els problemes d’índole social (1.0),  l’educació (o.6), la crisi de valors (0.4),i  els estatuts d’autonomia

 

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix en el lloc núm. vint-i-sis. Els tres més importants el coronavirus (30.5), la crisi econòmica (29.3) i la sanitat (16.6).

 

Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració apareix també en el lloc núm. vint-i-sis. (0.2). Els tres més importants són el coronavirus (23.3), i la crisi econòmica (12.5), i “cap” (13.3).

 

2. Hi ha més preocupació entre les homes que lesdones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (1.6 i 1.3). És el grup d’edat compreses entre els 45 i 54  anys el més preocupat (1.7) amb caràcter general,  i el del grup entre els 18 i 24 anys el que creu que és el seu problema persona més important (0.5).  

  

3. Pel nivell d’estudis la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 2.6 de les persones  sense estudis, i com a primer problema personal per les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa (0.5).  

 

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de març sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a VOX (6.7), i són els votants “d’altres partits” els qui consideren que es el seu primer problema personal (5.3).

  

5. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social , cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe mitja/mitja”  (1.8), sent els grups de classe de (classe alta/mitja alta) i de “classe baixa/pobre”, els que consideren que és el seu primer problema personal (0.5).  

 

No hay comentarios: