jueves, 18 de junio de 2020

El baròmetre del CIS del mes de juny. Les preocupacions dels espanyols.


1. El  darrerbaròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimecres 17 de juny, és un fidel reflex de la preocupació  que segueix tenint la ciutadania pel Covid-19, que es col·loca en tercer lloc de les preocupacions.


Cal destacar que l’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 9 de juny, i que en aquesta ocasió es va dur a terme per una empresa especialitzada en la investigació de mercats i opinió pública, i que es va dur a terme pel seu personal via telefònica. El CIS explica en la nota introductòria del baròmetre que va contractar la realització externa perquè no disposava d’un sistema per a la realització d’enquestes telefòniques.


Si comparen les dades del mes de juny amb el baròmetre anterior , deixant de banda el Covid-19, disminueix la preocupació per la situació econòmica, baixa molt per l’atur (tot i que molt probablement la manifestada per la pandèmia inclogui bona part d’aquesta preocupació), disminueix per la corrupció, baixa un xic per la sanitat, es manté per  l’actuació del món polític i també per la immigració.


La immigració es considera el vint-i-onè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.4, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere dels problemes d’indole econòmica (35.1),  l'atur (32.5), del coronavirus (25.1),.    dels polítics i de la política en general (23.9 punts), de la sanitat (17.5), dels “problemes polítics en general” (15.0), “el que fan els partits polítiques” (9.8la mala gestió del Covid-19 pel govern (12.3), altres respostes (7.7), ), inestabilitat política (7.3), poca conscienciació ciutadana (6.3), els problemes d’índole social (5.7), l’educació (4.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.7), de la corrupció i el frau (3.0), no sap (2.3), sistema econòmic i productiu actual (2.0), el funcionament dels serveis públic (2.0), la divisió de la ciutadania i la confrontació social (1.7), i els problemes derivats del confinament  (1.5).  

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració apareix en el vint-i-cinquè lloc (0.2, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior). Els problemes que més preocupen són els següents: els polítics en general i la política (15.9),   l'atur (13.5), coronavirus (12.5 ), els problemes d'índole econòmica (10.2),  els  problemes derivats de la gestió del Covid -19 (9.3), “problemes polítics en general” (7.3), “el que fan els partits polítiques” (5.8), la manca d’acord entre els partits polítics (4.9), la sanitat (3.2), altres  respostes  (3.0) “no sap” (2.3), poca conscienciació ciutadana (2.0), la corrupció i el frau (1.5),  els problemes d’índole social (1.3), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (0.9),  l’actitud de l’oposició (0.8) els extremismes polítics (0.8), la divisió de la ciutadania i la confrontació social (0.7), manca d’informació (0.5), sistema econòmic i productiu actual (0.4), funcionament dels serveis públics (0.3), problemes derivats del confinament (0.3),  l’educació (0.3) i les pensions (0.2).    
Tanmateix, si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), laimmigració no apareix com a resposta concreta, per la qual cosa l’haurem de situar en l’apartat d’altres respostes (2.4) , sense poder, doncs, comparar aquesta dada amb la del mes del baròmetre anterior. Els problemes que més preocupen són els següents: coronavirus (15.8), els problemes d'índole econòmica (15.5),  l'atur (13.8), “cap” (10.7),  els problemes derivats del confinament (9.6),  la sanitat (5.6), “problemes polítics en general” (2.9), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (2.8), no  sap (2.5), altres respostes (2.4),   l’educació (1.8),   els problemes d'índole social (1.5), les pensions (1.4), els problemes derivats de la gestió del Covid -19 (1.3), manca de conscienciació ciutadana (0.9), el que fan els partits polítics (0.8), problemes relacionats amb els autònoms (0.7), els problemes  relacionats amb la joventut (0.6),  el funcionament dels serveis públics (0.6), la inestabilitat política (0.6),  l’habitatge (0.3),  la divisió de la ciutadania i la confrontació social (0.3), la independència de Catalunya (0.2), els problemes mediambientals (0.2),   la  corrupció i el frau (0.2), manca d’informació (0.2), els extremismes polítics (0.2), manca d’inversió en industria i en I+D (0.2), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), sistema econòmic i productiu actual (0.1), i l’Administració de Justícia (0.1),  2. Hi ha preocupació superior entre els homes queentre les dones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (1.7 i 1.1). És el grup d’edat compreses entre els 55 i 64  anys el més preocupat (1.9) amb caràcter general,  i el de 25 a 34 anys el que creu que és el seu problema persona més important (0.1).  


3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 2.9 de les persones  sense estudis, i com a primer problema personal pel 0.1 de les persones amb estudis d’educació secundària segona etapa.  


4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de març sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoralcal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar nul (6.1), i són els votants de VOX els qui consideren que es el seu primer problema personal (0.2).


5. Si tenim en consideració les dades sobre identificació subjectiva de classe social cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup de “classe treballadora/obrera/proletariat (2.1). Cap grup considera que sigui el seu primer problema personal.   

No hay comentarios: