viernes, 6 de diciembre de 2019

El baròmetre del CIS del mes de noviembre. Les preocupacions dels espanyols.


1. El  darrerbaròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dijous 28 de novembre, constata que es manté la preocupació de la ciutadania per l’atur, baixa considerablement per la corrupció, es manté també per l’actuació del món polític, creix per la situació econòmica, i disminueix per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 28 d’octubre i 9 de novembre.

La immigració es considera el desè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (11.3, 4.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (60.3), dels “polítics en general, els partits i la política” (45.5 punts), els problemes d’indole econòmica (30.4), la independència de Catalunya (19.0), de la corrupció i el frau (18.4), la sanitat (15.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (13.3), els problemes d’índole social (11.4), i les pensions (11.4).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el novè lloc (2.3, 2.1 punts menys que en el baròmetre anterior) per darrere de l'atur (35.8), dels "polítics en general, els partits i la política” (24.0), dels problemes d'índole econòmica (7.1), la independència de Catalunya 6.5), la corrupció i el frau (4.6), la sanitat (3.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.9), i les pensions (2.5).  

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el dissetè lloc (1.4, 1.5 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere dels problemes d'índole econòmica (30.2), de l'atur (25.1), la sanitat (18.5), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (17.1), les pensions (16.6), els polítics en general, els partits i la política (14.7), “cap” (13.8), l’educació (11.3), els problemes d'índole social (9.6), les preocupacions i situacions personals (6.7), l’habitatge (6.6), la corrupció i el frau (6.1), , la independència de Catalunya (5.4), els problemes relacionats amb la joventut (4.9), altres respostes (2.1), i la inseguretat ciutadana (1.7).   

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el dissetè lloc (0.3, 0.7 punts més que en el baròmetre anterior) per darrere de l'atur (17.8), dels problemes d'índole econòmica (13.8), “cap” (13.3), les pensions (10.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.1), de la sanitat (6.4), dels "polítics en general, els partits i la política” (6.1), de l’educació (4.5), dels problemes d’índole social (2.8), de les preocupacions i situacions personals (2.4), “no sap”  (2.0), “no contesta” (1.9), de "la corrupció i el frau" (1.4), els problemes relacionats amb la joventut (1.6), altres respostes (0.8), i la inseguretat ciutadana (0.6).
  
2. Hi ha preocupació superior per la immigracióentre els homes que entre les dones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (15.5 i 15.1). És el grup d’edat compreses entre els 45 a 54 anys el més preocupats (13.1), sent el grup de 55 a 64 anys el qui considera que és el principal problema personal (0.6).  

3. Pel nivell d’estudis la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 15.0 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa, sent el grup amb estudis de F.P. el qui considera que és el principal problema personal (0.5).
 
En el baròmetre del mes de novembre no apareixen els parers de les persones enquestades segons la seva condició econòmica  i el seu status socioeconòmic.

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a VOX (33.2), i són els votants de NA+  els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (3.2).

No hay comentarios: