miércoles, 31 de julio de 2019

El baròmetre del CIS del mes de juliol. Les preocupacions dels espanyols.


1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimarts 30 de juliol, constata que baixa lleugerament la preocupació de la ciutadania per l’atur i per la corrupció, creix molt per l’actuació del món polític, pràcticament es manté per la situació econòmica, i augmenta un xic per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de juliol.


La immigració es considera el setè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (11.8, 0.5 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (61.8), dels “polítics en general, els partits i la política” (38.1 punts), els problemes d’indole econòmica (25.7), de la corrupció i el frau (25.1), la sanitat (15.8), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (14.9).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el setè lloc (2.8, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes de juny) per darrere de l'atur (38.7), dels "polítics en general, els partits i la política” (18.2), de "la corrupció i el frau" (8.4), dels problemes d'índole econòmica (7.4), la sanitat (3.2), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.0).  

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el dissetèlloc (2.0, 0.1 punts menys que el mes de juny), per darrere dels problemes d'índole econòmica (27.6), de l'atur (27.1), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (18.7), la sanitat (16.8), cap” (15.9), les pensions (13.9), els polítics en general, els partits i la política (12.0), l’educació (10.8), els problemes d'índole social (8.5), la corrupció i el frau (8.1), les preocupacions i situacions personals (6.5), l’habitatge (6.0), altres respostes (4.0) no contesta (2.6) i la independència de Catalunya (2.6).   

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el divuitè lloc (0.6, 0.1punts més que en el baròmetre del mes de juny) per darrere de l'atur (18.6), “cap” (15.9), dels problemes d'índole econòmica (12.2), les pensions (8.0), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.3), de la sanitat (6.9), dels "polítics en general, els partits i la política” (5.1), de l’educació (3.6), “no contesta” (2.7),), de les preocupacions i situacions personals (2.4), dels problemes d’índole social (2.3), de "la corrupció i el frau" (2.0), d’altres respostes (2.0), “no sap”  (1.9), de la independència de Catalunya (1.3), els problemes relacionats amb la joventut (1.2), i la inseguretat ciutadana (0.6).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes que entre lesdones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (11.9 i 11.7). És el grup d’edat compreses entre els 45 a 54 anys el més preocupats (15.3), sent el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (1.2).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 15.3 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa, sent el grup de persones amb estudi d’ES de segona etapa el qui considera que és el principal problema personal (1.2).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup de   comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) el qui considera la immigració com el principal problema a Espanya (20.0), sent el grup dels agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) el qui es troba més preocupat personalment (3.8).

Per estatus socioeconòmic, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel grup de les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors)   (13.32.6), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.7).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de maig de 2019, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a VOX (33.6) i és el grup que no tenia dret a vot el qui creu que és el problema que li afecta més directament (25.0).

No hay comentarios: