viernes, 4 de enero de 2019

El baròmetre del CIS del mes de desembre. Les preocupacions dels espanyols.


1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el divendres  4 de gener, constata que creix lleugerament la preocupació de la ciutadania per l’atur, baixa per la corrupció i també per l’actuació del món polític, es manté per la situació econòmica, i experiment un creixement important per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 12 de desembre.


La immigració es considera el sisè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (12,5, 3.6 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (59.2), dels “polítics en general, els partits i la política” (29.8 punts), de la corrupció i el frau (24.7), els problemes d’indole econòmica (22.6), i la sanitat (12.9).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el sisè lloc (3.1, 1.0 punts més que en el baròmetre del mes de novembre) per darrere de l'atur (36.1), dels "polítics en general, els partits i la política” (14.8), de "la corrupció i el frau" (10.7), dels problemes d'índole econòmica (8.2), i la  independència de Catalunya (3.1).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el tretzèlloc (4.8, 1.7 punts més que el mes de novembre), per darrere de l'atur (29.5), els problemes d'índole econòmica (22.9), la sanitat (14.1), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (10.8), els polítics en general, els partits i la política” (10.5), les pensions (9.6), l’educació (9.0), “no sap” (7.6), la corrupció i el frau (7.4), “els problemes d'índole social  (7.4), cap” (7.0), i altres respostes (5.3).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el dissetè lloc (1.5, 0.8 punts més que en el baròmetre del mes de novembre) per darrere de l'atur (22.1), dels problemes d'índole econòmica (10.9), “no sap”  (7.6), “cap” (7.0), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (6.3), les pensions (5.9), de la sanitat (5.7), dels "polítics en general, els partits i la política” (5.0), de "la corrupció i el frau" (3.3), de l’educació (3.2), “no contesta” (2.8), d’altres respostes (2.6), dels problemes d’índole social (2.4), les preocupacions i situacions personals (1.8), de la independència de Catalunya (1.6), i la  pujada de l’IVA (1.5),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes que entre lesdones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (13.2 i 11.9). És el grup d’edat compreses entre els 55 a 64 anys el més preocupats (15.5), sent el de 35 a 44 el grup que considera que és el principal problema personal (1.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 16.6 de les persones sense estudis, sent el grup de persones amb estudis d’educació primària el qui considera que és el principal problema personal (2.2).

Segons la condició econòmica dels enquestats, són el grup de “situacions no classificables” i dels empresaris amb assalariats, alts funcionaris, alts executius i treballadors per compte pròpia, els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya (17.3 i 16.0), sent el grup de comerciants i petis empresaris (sense assalariats, no agraris) el qui es troba més preocupat personalment (4.8).

Per estatus socioeconòmic, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel grup de les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) (14.9), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (2.7).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de desembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a EAJ-PNV (27.0) i és el grup dels qui encara  no tenien dret a vot el qui creu que és el problema que li afecta més directament (5.3).

5. El baròmetre de desembre incorpora una pregunta (màxim de tres respostes) relativa al temes o qüestions que la persona enquestada creu que haurien de ser prioritaris per  als partits polítics espanyols en el Parlament Europeu.  La immigració es situa en el segon lloc de les preferències (36.4), per darrera únicament de l’atur (63,7) i seguida de l’educació (30.3), la sanitat (25.9) i les polítiques d’igualtat de gènere (22.1). La convergència de les polítiques laborals solament es mencionada pel 3.5 % de les respostes, però al mateix temps, quan es pregunta si s’hauria de promoure un salari mínim comú en tots el països europeus de la zona euro, la resposta es aclaparadorament afirmativa, 77.0, i solament un 14.0 es manifesta de manera negativa.

No hay comentarios: