jueves, 6 de diciembre de 2018

El baròmetre del CIS del mes de novembre. Les preocupacions dels espanyols.


1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimecres 5 de desembre, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, per la corrupció i el frau, augmenta molt per l’actuació del món polític, creix per la situació econòmica, i baixa per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de novembre.
 

La immigració es considera el novè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (8.9, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (58.5), dels “polítics en general, els partits i la política” (31.3 punts), de la corrupció i el frau (29.4), els problemes d’indole econòmica (22.4), la sanitat (10.8), la independència de Catalunya (9.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (9.4), i els problemes d’índole social (9.2).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el desè lloc (2.1, 0.5 punts més que en el baròmetre del mes d’octubre) per darrere de l'atur (35.8), dels "polítics en general, els partits i la política” (15.6), de "la corrupció i el frau" (12.2), dels problemes d'índole econòmica (8.0), la  independència de Catalunya (3,3) les pensions (2.7), ), altres respostes (2.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.5), i els problemes d’índole social (2.2).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el quinzèlloc (3.1, 0.8 punts menys que el mes d’octubre), per darrere de l'atur (28.6), els problemes d'índole econòmica (22.3), els polítics en general, els partits i la política” (11.3), les pensions (11.2), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (10.5), la sanitat (9.9), l’educació (8.4), la corrupció i el frau (8.4), “no sap” (8.0), cap” (7.1), “els problemes d'índole social  (6.6), altres respostes (4.2), les preocupacions i situacions personals  (3.8), i l’habitatge (3.8)


Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc (0.7, 0.1 punts menys que en el baròmetre del mes d’octubre) per darrere de l'atur (21.3), dels problemes d'índole econòmica (10.7), “no sap”  (8.0), les pensions (7.3), “cap” (7.1), dels "polítics en general, els partits i la política” (5.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.6), de "la corrupció i el frau" (3.8), de la sanitat (3.4), de l’educació (3.3), “no contesta” (3.0), dels problemes d’índole social (2.6), les preocupacions i situacions personals (2.3), d’altres respostes (2.1), de la independència de Catalunya (1.7), l’habitatge (1.4), la pujada de l’IVA (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (1.0), la inseguretat ciutadana (0.7), l’Administració de Justícia (0.7), i la inestabilitat política (0.7). 

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones que entre elshomes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (9.4 i 8.5). És el grup d’edat compreses entre els 45 a 54 anys el més preocupats (11.4), sent el de 18 a 24 el grup que considera que és el principal problema personal (1.3).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 11.2 de les persones sense estudis, sent el grup de persones amb estudis de formació professional el qui considera que és el principal problema personal (1.1).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup dels empresaris amb assalariats, alts funcionaris, alts executius i treballadors per compte pròpia, el qui considera la immigració com el principal problema a Espanya (13.0), sent els grup de “situacions no classificables”, i   capatassos i obrers qualificats no agraris els qui es troben més preocupats personalment (2.3 i 1.8).

Per estatus socioeconòmic, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel grup dels obrers no qualificats  (obrers de la indústria i dels serveis, y treballadors de la terra (10.2), sent el grup d’obrers qualificats (manuals qualificats, semiqualificats, capatassos i artesans) el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.8).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a Coalició Canària (CC-PNC) (28.6), i és el grup dels qui van votar a EH-Bildu el qui creu que és el problema que li afecta més directament (10.0).

No hay comentarios: