jueves, 25 de octubre de 2018

El baròmetre del CIS del mes d’octubre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dijous 25 d’octubre, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, creix  per la corrupció i el frau, augmenta molt per l’actuació del món polític, disminueix per la situació econòmica, i baixa considerablement per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 9 d’octubre.


La immigració es considera el vuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (9.5, 6.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (59.8), de la corrupció i el frau (30.5), dels “polítics en general, els partits i la política” (27.8 punts), els problemes d’indole econòmica (21.0),

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dotzè lloc (1.6, 2.5 punts més que en el baròmetre del mes de setembre) per darrere de l'atur (36.4), de "la corrupció i el frau" (13.9), dels "polítics en general, els partits i la política” (13.8),  dels problemes d'índole econòmica (7.3), i la independència de Catalunya (13.0), la independència de Catalunya (4.5), altres respostes (2.7), les pensions (2.7), el govern i els partits polítics (2.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.2), la sanitat (1.7), i els problemes d’índole social (1.6).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el tretzèlloc (3.9, 1.2 punts menys que el mes de setembre), per darrere de l'atur (31.4), els problemes d'índole econòmica (23.3), les pensions (13.9), la sanitat (10.7), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (10.0), els polítics en general, els partits i la política” (9.9), els polítics en general, els partits i la política” (9.9), l’educació (7.9), “no sap” (6.9), “els problemes d'índole social  (6.4).  cap” (5.1), i altres respostes (5.1).


Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el dinovè lloc (0.8, 0.6 punts menys que en el baròmetre del mes de setembre) per darrere de l'atur (22.5), dels problemes d'índole econòmica (11.4), les pensions (9.1), “no sap”  (6.9), “cap” (6.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.8), de "la corrupció i el frau" (4.5), dels "polítics en general, els partits i la política” ( 4.5), “no contesta” (3.7), de la sanitat (3.6), de l’educació (3.3), d’altres respostes (2.7), dels problemes d’índole social (2.5), de la independència de Catalunya (2.0), les preocupacions i situacions personals (1.6), els problemes relacionats amb la joventut (1.1), la pujada de l’IVA (0.9) i la inseguretat ciutadana (0.8).  

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes que entre lesdones quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (9.6 i 9.3). És el grup d’edat compreses entre els 55 i 64 anys el més preocupats (12.4), sent el de 45 a 54 el grup que considera que és el principal problema personal (1.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 11.5 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa, sent el grup de persones sense estudis el qui considera que és el principal problema personal (0.5).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup dels agricultors (empresaris sense assalariats i  membres de cooperatives) el qui considera la immigració com el principal problema a Espanya (13.6), sent el grup dels comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris)  el qui es troba més preocupat personalment (1.7).

Per estatus socioeconòmic, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel grup dels obrers no qualificats  les velles classes mitges (empresaris, autònoms i  agricultors) (11.5), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (4.9).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’octubre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a EAJ-PNV  (16.7), i és el grup dels qui encara no tenien dret a vot el qui creu que és el problema que li afecta més directament (8.3).

No hay comentarios: