jueves, 2 de agosto de 2018

El baròmetre del CIS del mes de juliol. Les preocupacions dels espanyols.


1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dijous 2 d’agost, constata que creix lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur, es manté  per la corrupció i el frau, baixa per l’actuació del món polític, disminueix per la situació econòmica, puja per l’actuació del món polític, creix per la situació econòmica, i n’hi ha un molt fort creixement per la immigració. L’enquesta es va dur a terme entre els dies 1 i 10 de juliol.

 La immigració es considera el cinquèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (11,1, 7.6 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (64.,3), de la corrupció i el frau (38.5), dels “polítics en general, els partits i la política” (22.2 punts), i els problemes d’indole econòmica (19.2).


Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el cinquè lloc (2.6, 1.9 punts més que en el baròmetre del mes de juny) per darrere de l'atur (41.6), de "la corrupció i el frau" (16.6), dels "polítics en general, els partits i la política” (10.1), i dels problemes d'índole econòmica (6.7),

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el quinzèlloc (3.3, 2.1 punts més que el mes de juny), per darrere de l'atur (34.4), els problemes d'índole econòmica (21.8), les pensions (13.0), la corrupció i el frau (11.2), la sanitat (11.3), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (10.3), els polítics en general, els partits i la política” (6.8) “no sap” (6.8),  l’educació (7.8), cap” (6.4), “els problemes d'índole social  (7.8), “no contesta” (3.4), altres  respostes (4.3), i  l’habitatge (3.4),


Finalment, quan es pregunta quin és el problema que més afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el dissetè lloc (0.9, 0.5 punts més que en el baròmetre del mes de juny) per darrere de l'atur (24.3), dels problemes d'índole econòmica (11.3), les pensions (9.1), “no sap”  (6.8), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.5), de "la corrupció i el frau" (5.0), de la sanitat (3.9), dels "polítics en general, els partits i la política” (3.3), dels problemes d’índole social (2.9), l’educació (2.7), d’altres respostes (1.9), les preocupacions i situacions personals (1.6), de la independència de Catalunya (1.4), la pujada de l’IVA (1.2), l’habitatge (1.1), i els problemes relacionats amb la joventut (0.9). 

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones que entreels homes quan es pregunta quin es el principal problema a Espanya (10.6 i 11.6). És el grup d’edat compreses entre els 55 i 64 anys el més preocupats (16.1), sent el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (1.8).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel 12.9 de les persones sense estudis , sent el grup amb estudis d’educació secundària, primera etapa, el qui considera que és el principal problema personal (1.6).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup dels agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) el qui considera la immigració com el principal problema a Espanya (26,9), sent el mateix grup el qui es troba més preocupat personalment (7.7).

Per estatus socioeconòmic, la immigració com a primer problema a Espanya es reconeguda pel grup de les velles classes mitges (empresaris, autònoms i  agricultors) (13.4), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.2).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de juliol sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el primer problema a Espanya es trobem en el grup dels qui van votar a Convergència Democràtica de Catalunya (26,9), i és el grup de votants del Partit Nacionalista Basc el qui creu que és el problema que li afecta més directament (12,1.

No hay comentarios: