viernes, 4 de agosto de 2017

El baròmetre del CIS del mes de juliol. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el divendres 4 d’agost, constata que disminueix lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur, hi ha un descens més important de la preocupació per la corrupció i el frau, i per la situació econòmica, augmenta un xic per l’actuació del món polític i es produeix un augment significatiu per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 10 de juliol.


La immigració es considera el desè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4.7, 1.5 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (70.6, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), de la corrupció i el frau (45.3, 3.8 punts menys que el mes de juny), dels “polítics en general, els partits i la política” (21.8, 0.9 punts més que en el baròmetre de juny), dels problemes  d'índole econòmica (19.8, 1.9 punts menys que en el baròmetre anterior), de la sanitat (10.2), de l’educació (8.3), dels problemes d’indole social (9.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (8.1), i d’altres respostes (5.3), 

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el catorzè lloc (0.9, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes de juny)  per darrere de l'atur (43.7, 2.0 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (21.1),  dels "polítics en general, els partits i la política” (10.5), dels problemes d'índole econòmica (6.9), d’altres respostes (1.7), d’altres respostes (1.7), del Govern i els partits concrets (1.7), dels problemes d’índole social (1.6), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.6), de l’educació (1.3), “no sap” (1.2),  de la sanitat (1.1), i de la independència de Catalunya (0.9).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el dissetèlloc (2.7, 0.5 punts més que el mes de juny), per darrere de l'atur (38.9), els problemes d'índole econòmica (21.6), la corrupció i el frau (16.2), la sanitat (10.2), les pensions (9.6), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (9.4), l’educació (8.5), els polítics en general, els partits i la política” (7.1), “no sap” (6.7), “cap” (6.0), els problemes d'índole social  (5.7), “no contesta” (4.1), els problemes relacionats amb la joventut (3.6), la pujada de l’IVA (3.4), altres  respostes (3.0), les preocupacions i situacions personals (3.0), i la inseguretat ciutadana (2.4).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment a l'enquestat, la immigració es situa en el divuitè lloc  (0.8, la mateixa puntuació que el més de juny), per darrere de l'atur (28.0), els problemes d'índole econòmica (9.2), la corrupció i el frau (7.5), no sap" (6.7), les pensions (6.5), “cap” (6.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.8), "no contesta” (4.1), l’educació (3.9), la sanitat (3.6), els  polítics en general, els partits i la política (3.0), els  problemes d'índole social (2.1), les preocupacions i situacions personals (2.1), altres respostes (1.6), la pujada de l’IVA (1.3), els problemes relacionats amb la joventut (1.1), i l’habitatge (0,8)

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relació amb les dones  quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (5.3 i 4.1). És el grup d’edat compresa entre els 55 i 64 anys el més preocupat amb caràcter general (6.9), i és el de 45 a 54 anys el qui considera que és el principal problema personal (1.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 6.7 de les persones amb estudis de formació professional, sent els integrants del grup d’educació secundària, primera etapa, els qui es troben més preocupats personalment (1.3).

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup de personal administratiu, comercial i de serveis, el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6,1), sent els grups dels comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris)  i dels agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives)  els qui consideren que es la seva primera preocupació (3.1).

Per estatus socioeconòmic, és el grup dels obrers qualificats el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.0), sent els grup dels obrers no qualificats el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.1).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya es trobem entre els que van votar nul (11.8 %) i són els votants del PP i els del grups “d’altres”, els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.6).

No hay comentarios: