viernes, 12 de mayo de 2017

El baròmetre del CIS del mes d’abril. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, fet públic el dimarts 9 de maig, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, també per la corrupció i el frau, baixa tanmateix per la situació econòmica, es manté per l’actuació del món polític, i també per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 8 d’abril.La immigració es considera el desè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4.0, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (69.6, 2.7 punts menys que en el baròmetre anterior), de la corrupció i el frau (37.3, 7.5 punts menys que el mes d’abril), dels problemes  d'índole econòmica (21.2, 5.8 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (20.9, 2.5 punts menys que en el baròmetre d’abril), de la sanitat (12.6), de l’educació (10.4), dels problemes d’indole social (10.1), d’altres respostes (6.0), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.5), de les pensions (4.5), i del govern i els partits polítics (3.0).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el tretzè lloc (1.0, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes d’abril) per darrere de l'atur (48.1, 1.4 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (17.5),  dels "polítics en general, els partits i la política” (8.8), dels problemes d'índole econòmica (5.0), dels problemes d’índole social (2.0), de la sanitat (2.0), d’altres respostes (1.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.8), del Govern i els partits concrets (1.7), “no sap” (1.4), de l’educació (1.2), i de les pensions (1.0).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vintèlloc (1.7, 0.2 punts menys que el mes d’abril), per darrere de l'atur (37.4), els problemes d'índole econòmica (22.0), la corrupció i el frau (14.6), la sanitat (12.9), l’educació (10.4), les pensions (9.7),  els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (9.5), els polítics en general, els partits i la política” (8.5), “no sap” (7.3), els problemes d'índole social (6.7), “cap” (6.7), altres  respostes (3.8), la pujada de l’IVA (3.3), les preocupacions i situacions personals (3.0), “no contesta” (2.8), els problemes relacionats amb la joventut (2.8), la inseguretat ciutadana (2.4), les retallades" (2.2) i el govern i els partits polítics (1.0). 

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment m és a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc (0.5, 0.2 punts més que el més d’abril), per darrere de l'atur (27.9), els problemes d'índole econòmica (10.0), no sap" (7.3), la corrupció i el frau (7.1), les pensions (6.9), “cap” (6.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.8), la sanitat (4.1), l’educació (3.9), els polítics en general, els partits i la política (3.5), "no contesta” (2.8) els  problemes d'índole social (2.5), les preocupacions i situacions personals (1.9), altres respostes (1.6), la pujada de l’IVA (1.4), els problemes relacionats amb la joventut (1.1), les retallades (0.7),  la inseguretat ciutadana (0.7), l’habitatge (0,6),  l’Administració de Justícia (0.6),  els problemes relacionats amb els autònoms (0.5), i la crisi de valors (0.5),    

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones  quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (4.7 i 3.3). És el grup de persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys el més preocupat amb caràcter general (7.0), i és el mateix grup el qui considera que és el principal problema personal (0.8).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 5.5 de les persones amb estudis d’educació secundària de primera etapa, sent tres els grups que es troben més preocupat personalment (0.7):  educació primària, educació secundària primera etapa i formació professional.

Segons la condició econòmica dels enquestats, és el grup de “situacions no classificables el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (12.8), per davant del grup de comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) (8.6 %), sent el grups del personal administratiu, comercial i de serveis el qui considera que es la seva primera preocupació (3.2).

Per estatus socioeconòmic, és el grup dels obrers qualificats el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.1), sent els grups de les noves classes mitges i dels obrers no qualificats els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.7).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’abril sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya es trobem en el grup dels que no van votar (6.2),  i són els votants del Partit Popular els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.2).

No hay comentarios: