lunes, 7 de noviembre de 2016

El baròmetre del CIS del mes d’octubre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’InvestigacionsSociològiques, fet públic el dilluns 7 de novembre, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur, per la corrupció i el frau, per l’actuació del món polític, i per la situació econòmica,  així com també per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 10 d’octubre.  

La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.2, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (71.3, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), de la corrupció i el frau (37.6, 1.0 punts més que el mes de setembre), dels “polítics en general, els partits i la política” (29.5, 0.2 punts més que en el baròmetre de setembre), dels problemes  d'índole econòmica (24.2, 0.5 punts més que en el baròmetre anterior), de la manca de govern (13.9), de la sanitat (12.1), de l’educació (11.0), dels problemes d’indole social (8.2), d’altres respostes (4.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.8), i del  govern i dels partits polítics (4.0),

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el setzè lloc  (0.3, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de juliol) per darrere de l'atur (43.1, 1.4 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (15.5),  dels "polítics en general, els partits i la política” (14.3), dels problemes d'índole econòmica (7.4), de la manca de govern (6.5), del Govern i els partits concrets (2.3), dels problemes d’índole social (1.6), d’altres respostes (1.3), de la sanitat (1.2), de l’educació (1.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.8), de la crisi de valors (0.8), de les pensions (0.7), “no sap” (0.7), i dels problemes relacionats amb la joventut (0.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc (1.1, 0.3 punts menys que el mes de setembre) , per darrere de l'atur (42.5), els problemes d'índole econòmica (23.8), la corrupció i el frau (14.3), la sanitat (11.3), “els polítics en general, els partits i la política” (11.1), l’educació (9.8),  els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (8.0), les pensions (7.2), “no sap” (6.9), els problemes d'índole social (6.5), “cap” (6.3), la manca de govern (5.6), altres respostes (4.0), les preocupacions i situacions personals (2.9), les retallades" (2.5), els problemes relacionats amb la joventut (2.4), “no contesta” (2.2), la pujada de l’IVA (2.1), la inseguretat ciutadana (1.8), el govern i els partits polítics (1.4), i la crisi de valors (1.4).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-tresèlloc (0.3, 0.1 punts menys que en el baròmetre de setembre), per darrere de l'atur (31.6), els problemes d'índole econòmica (11.2), no sap" (6.9), “cap” (6.3), la corrupció i el frau (5.8), els polítics en general, els partits i la política (5.2), les pensions (4.7), la sanitat (4.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.9), l’educació (3.7), la manca de govern (2.6), "no contesta” (2.2), els  problemes d'índole social (2.2), les preocupacions i situacions personals (1.6), altres respostes (1.4), els problemes relacionats amb la joventut (0.9), la pujada de l’IVA (0.8), el govern i els partits polítics (0.8), la inseguretat ciutadana (0.6), les retallades (0.5), els problemes relacionats amb els autònoms (0.5), i la crisi de valors (0.5).  

2. Hi ha preocupació superior per la immigracióentre les dones en relació amb els homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.3 i 3.0). Són els grups de persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys, i també les de 65 i més anys, les més preocupades amb caràcter general (3.8), i és el grup de 35 a 44 anys el qui considera que es el principal problema personal (0.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.2 de les persones amb estudis de formació professional, sent el grup de persones sense estudis el qui es troba més preocupat personalment (0.9). Segons la condició econòmica delsenquestats, és el grup de “treball domèstic no remunerat”  el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.7), sent el grups d’empresaris amb assalariats, alts funcionaris, alts executius i professionals per compte propi,  i també del professionals i tècnics per compte aliè i els quadres mitjos, els qui creuen que és el seu problema personal més rellevant  (0.8).

Per estatus socioeconòmic, és el grup de les velles classes mitges (assalariats no manuals) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.1), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.5).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de setembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció políticaelectoral es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 26 de juny de 2016, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui es trobem en el grup “d’altres” (6.8), i són els votants de C,s i els qui no van votar els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.8).

No hay comentarios: