miércoles, 8 de junio de 2016

El baròmetre del CIS del mes de maig. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes demaig, fet públic avui, dimecres 8 de juny, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, i per la corrupció i el frau, baixa també per la situació econòmica, així com també per la immigració després del creixement temporal experimentat fa set mesos molt probablement al meu parer per la situació dels refugiats que intenten arribar a països de la Unió Europea. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 10 de maig.


La immigració es considera l’onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.9, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (75.3, 3.1 punts menys que en el baròmetre anterior), la corrupció i el frau (46.7, 1.1 punts menys que el mes d’abril), els problemes  d'índole econòmica (23.6, 1.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (21.3, 0.5 punts més que en el baròmetre d’abril), de la sanitat (10.7), dels problemes d’indole social (9.7), de l’educació (9.1), la manca de govern (5.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.5), i d’altres respostes (4.3),

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc (0.4, 0.2 punts menys  que en el baròmetre del mes d’abril), per darrere de l'atur (50.4, 1.9 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (19.7),  dels "polítics en general, els partits i la política” (8.7), dels problemes d'índole econòmica (6.5), de la manca de govern (2.3), ), “no sap” (1.6), dels problemes d’índole social (1.3), de la sanitat (1.2), de l’educació (1.1),  d’altres respostes (1.0), de la crisi de valors (1.0), del Govern i els partits concrets (0.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.6), i “no contesta” (0.4).        

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unèlloc (1.2, la mateixa puntuació que el mes d’abril), per darrere de l'atur (44.2), els problemes d'índole econòmica (22.0), la corrupció i el frau (16.5), la sanitat (10.7), l’educació (9.3), “els polítics en general, els partits i la política” (8.5), “no sap” (8.4), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.3), els problemes d'índole social (7.2), “cap” (6.8), les pensions (6.2), les preocupacions i situacions personals (3.5), altres respostes (3.1), “no contesta” (2.8),  la inseguretat ciutadana (2.5).   les retallades" (2.5), els problemes relacionats amb la joventut (1.9), la pujada de l’IVA (1.9), la manca de govern (1.9), i la crisi de valors (1.2).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc  (0.3, 0.1 punts més que en el baròmetre d’abril), per darrere de l'atur (33.8), els problemes d'índole econòmica (9.7), no sap" (8.4), la corrupció i el frau (7.7), “cap” (6.8), els polítics en general, els partits i la política (3.9), les pensions (3.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.7), l’educació (3.3), la sanitat (3.1),  "no contesta” (2.8), els  problemes d'índole social (2.5), les preocupacions i situacions personals (1.7), altres respostes (1.2), les retallades (0.9), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), la pujada de l’IVA  (0.8), la inseguretat ciutadana (0.6),), la crisi de valors (0.5), l’Administració  de Justícia (0.4), el govern i els partits polítics (0.4). i els problemes relacionats amb els autònoms (0.3),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones en relacióamb els homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.3 i 2.6). Són els grups de persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys, les més preocupades amb caràcter general (5.0), i és el mateix grup el qui considera que es el principal problema personal (0.6), en igualtat amb els de 35 a 44 anys.

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.9 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa, sent el grup de persones amb estudis de formació professional el qui es troba més preocupat personalment (0.7). Segons la condició socioeconòmica delsenquestats és el grup de treball domèstic no remunerat el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.7), sent el grup dels ocupador amb assalariats, alts executius i professionals per compte propi, els que creuen que és el seu problema personal més rellevant  (0.9).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers qualificats i també els no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.7), sent el grup de classe mitja-alta (professionals i tècnics, directius i comandaments mitjos) el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.7).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’abril sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de desembre de 2015, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants de DiL-CDC (7.9), i és el grup d’altres partits el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.3).

No hay comentarios: