jueves, 4 de febrero de 2016

El baròmetre del CIS del mes de gener. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes degener, fet públic avui, dijous 4 de febrer, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, creix per la corrupció i el frau, baixa per la situació econòmica, i disminueix lleugerament per la immigració després del creixement temporal experimentat fa quatre mesos molt probablement al meu parer per la situació dels refugiats que intenten arribar a països de la Unió Europea. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 11 de gener


La immigració es considera el onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.2, 0.6 punts menys que el mes de desembre), per darrere de l'atur (77.9, 1.9 punts menys que en el baròmetre de desembre), la corrupció i el frau (39.2, 0.4 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (23.4, 1.0 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (23.4, 9.3 punts més que en el baròmetre de novembre), dels problemes d’indole social (11.7), de la sanitat (11.6), de l’educació (10.2), d’altres respostes (5.8), del terrorisme internacional (5.7), i dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.6).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc (0.4, 0.4 punts menys que en el baròmetre del mes de novembre), per darrere de l'atur (55.3, 2.4 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (14.5),  dels problemes d'índole econòmica (8.2), dels "polítics en general, els partits i la política” (8.7), dels problemes d’índole social (1.9), del Govern i els partits concrets (1.5), “no sap” (1.2), de la sanitat (1.2), d’altres respostes (1.7), de l’educació (0.9),  dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.8), dels nacionalismes (0.6), el terrorisme internacional (0.4),  i dels problemes relacionats amb la joventut (0.5)       

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-tresèlloc (1.0, 0.2 punts menys que en el mes de desembre), per darrere de l'atur (41.5), els problemes d'índole econòmica (22.7), la sanitat (13.3), la corrupció i el frau (11.7), l’educació (10.9les pensions (8.3), ), “no sap” (8.2), “els polítics en general, els partits i la política” (7.8), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.0), “cap” (6.9), els problemes d'índole social (6.3), altres respostes (4.6), les preocupacions i situacions personals (4.1), les retallades" (3.5), els problemes relacionats amb la joventut (2.7), “no contesta” (2.4), la pujada de l’IVA (2.0), el terrorisme internacional (1.9), la inseguretat ciutadana (1.5),  l’habitatge (1.2), els nacionalismes (1.0), i la crisi de valors (1.0),

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-sisè lloc  (0.2, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (31.7), els problemes d'índole econòmica (11.6), no sap" (8.2), “cap” (6.9), les pensions (5.3), la corrupció i el frau (4.4), la sanitat (4.2), l’educació (3.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.6), els  problemes d'índole social (2.5), les preocupacions i situacions personals (2.5), "no contesta” (2.4), altres respostes (2.2), els polítics en general, els partits i la política (3.2), els problemes relacionats amb la joventut (1.2), les retallades (1.2), la pujada de l’IVA (0.9), el terrorisme internacional (0.6), els nacionalismes (0.4), la inseguretat ciutadana (0.4), l’habitatge (0.4),  la crisi de valors (0.3), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), l’Administració de Justícia (0.2) i la reforma laboral (0.2).   

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relació ambles dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (4.1 i 2.5). Són les persones de edat compreses entre els 45 i 55 anys les més preocupades amb caràcter general (4.1), i és el grup de 55 a 64 anys d’edat el qui considera que es el principal problema personal (0.3).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.5 dels estudiants amb estudis d’educació secundària primera etapa, sent el mateix grup el qui es troba més preocupat personalment (0.5). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats és el personal inclòs en el grup de “capatassos i obrers no qualificats (no agraris) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.4), sent el grup del personal administratiu, comercial i de serveis el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.7).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.4), i es el mateix grup, juntament amb les obrers qualificats, el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.3).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de desembre de 2015, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants de Democràcia i Llibertat (11.6), i són els col·lectius que van votar Compromís-Podemos els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.5).

No hay comentarios: