miércoles, 7 de octubre de 2015

El baròmetre del CIS del mes de setembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes desetembre,  fet públic avui dimecres, 7 d’octubre, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur i baixa per la corrupció i el frau, que es manté per la situació econòmica, i que creix considerablement també amb caràcter general per la  immigració, molt probablement al meu parer per la situació dels refugiats que intenten arribar a països de la Unió Europea, creixent igualment la seva importància, però en termes molt inferiors, títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 12 de setembre.


La immigració es considera el vuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (7.7, 4.8 punts més que el mes de juliol), per darrere de l'atur (78.6, 0.2 punts menys que el mes de juliol), la corrupció i el frau (39.5, 4.2 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (25.3, 0.3 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (21.7, 2.6 punts més que en el baròmetre de juliol), de la sanitat (10.7), dels problemes d’indole social (9.6), i de l’educació (9.4),  

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el setè lloc (1.0, 0.6 punts més que en el baròmetre del mes de juliol), per darrere de l'atur (55.4, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (15.4),  dels problemes d'índole econòmica (7.9), dels "polítics en general, els partits i la política” (8.4), del Govern i els partits concrets (2.1), i d’altres respostes (1.2),         

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el dissetèlloc (2.5, 1.3 punts més que en el mes de juliol), per darrere de l'atur (44.0), els problemes d'índole econòmica (23.8), la corrupció i el frau (13.6), la sanitat (10.6), l’educació (9.1), “els polítics en general, els partits i la política” (8.1), “no sap” (8.0), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.0), els problemes d'índole social (6.7), les pensions (5.7), “cap” (5.5), les preocupacions i situacions personals (4.9), altres respostes (3.5), “no contesta” (3.5), les retallades" (3.1), i la pujada de l’IVA (1.9).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vintè lloc (0.6, 0.3 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (34.4), els problemes d'índole econòmica (11,2), no sap" (8.0), la corrupció i el frau (5.9), “cap” (5.4), les pensions (4.0), "no contesta” (3.5), l’educació (3.5), els polítics en general, els partits i la política (3.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.3), la sanitat (3.1), les preocupacions i situacions personals (2.9), els  problemes d'índole social (2.0), altres respostes (1.5), les retallades (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (1.0), la inseguretat ciutadana (0.7), la pujada de l’IVA (0.7), i  el govern i els partits polítics (0.6).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones en relació ambels homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (8.2 i 7.2). Són les persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys les més preocupades amb caràcter general (12.0), i el mateix grup d’edat és el qui considera que es el principal problema personal (1.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 9.9 dels estudiants amb estudis d’educació secundària, primera etapa, sent el grup sense estudis el qui es troba més preocupat personalment (2.5). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats és el personal administratiu, comercial i de serveis els qui  manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (13.9), sent el grup de personal no classificable el qui creu que és el problema que li afecta més directament (4.2).

Per estatus socioeconòmic, són les noves classes mitges (assalariats no manuals) les qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (9.7), i son les velles (empresaris, autònoms i agricultors) i les noves classes mitges els grups qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (3.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de setembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els que van votar nul, i és el col·lectiu “”d’altres grups polítics” el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (2.0).

No hay comentarios: