sábado, 7 de marzo de 2015

El baròmetre del CIS del mes de febrer. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes defebrer,  fet públic el dimecres 4 de març, constata que baixa lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur, que baixa molt per la corrupció i el frau, que creix un xic per la situació econòmica, i que disminueix amb caràcter general per la  immigració i segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 11  de febrer . 

La immigració es considera el quinzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.7, 0.6 punts menys que el mes de gener), per darrere de l'atur (78.6, 0.8 punts menys que el mes de gener), la corrupció i el frau (48.5, 7.0 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (24.9, 0.4 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (20.1, 1.7 punts menys que en el baròmetre de gener), de la sanitat (12.1), dels problemes d’indole social (10.5), de l’educació (9.5), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.9), d’altres respostes (3.8). de les retallades (3.6), del govern i dels partits polítics (2.7), i de la inseguretat ciutadana (2.2), dels desnonaments (1.9) i de l’Administració de Justícia (1.8).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el vint-i-cinquè lloc (0.1, 0.3 punts menys que en el baròmetre del mes de gener), per darrere de l'atur (55.2, 3.1 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (19.2),  dels problemes d'índole econòmica (9.0), dels "polítics en general, els partits i la política” (6.5), del Govern i els partits concrets (1.5), ), de la sanitat (1.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.1), “no sap” (0.7), d’altres respostes (0.6), de l’educació (0.6), dels problemes relacionats amb la joventut (0.5), la crisi de valors (0.5), l’Administració de Justícia (0.3), les retallades (0.3), el funcionament dels serveis públics (0.2), el frau fiscal (0.2), els nacionalismes (0.2), les pensions (0.2), la inseguretat ciutadana (0.1), el terrorisme, ETA (0.1), el terrorisme internacional (0.1), la pujada de l’IVA (0,1), els desnonaments (0.1), i “cap” (0.1).     
Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unè lloc (0.6, 0.3 punts més que en el mes de desembre), per darrere de l'atur (45.6), els problemes d'índole econòmica (25.2), la corrupció i el frau (13.6), la sanitat (11.5), l’educació (9.6), “els polítics en general, els partits i la política” (7.7), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.1), “cap” (6.8),els problemes d'índole social (6.4) “no sap” (6.1), les pensions (4.8), "les retallades" (4.4), les preocupacions i situacions personals  (2.9), altres respostes (2.9), “no contesta” (2.8), l’habitatge (1.8), la inseguretat ciutadana (1.7), l’Administració de Justícia (0.8), la crisi de valors (0.7). i els problemes relacionats amb la joventut (0.7).         

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-quatrè lloc (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (36.4), els problemes d'índole econòmica (12.9), cap (6.8), no sap" (6.1), les pensions (5.7), la corrupció i el frau (5.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.2), la sanitat (4.0), l’educació (3.8), els polítics en general, els partits i la política (3.0), "no contesta” (2.8), les retallades (1.8), les preocupacions i situacions personals (1.7), els  problemes d'índole social (1.5), els problemes relacionats amb la joventut (1.3), altres respostes (1.0), la pujada de l’IVA (0.8), la inseguretat ciutadana (0.6), l’habitatge (0.2), els nacionalismes (0.2), l’administració de justícia (0.2),  els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), i la crisi de valors (0.2).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relació ambles dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.2 i 1.3). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (2.3), i el grup de 35 a 44 anys el qui considera que es el principal problema personal (1.2).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 2.9 de les persones sense estudis, sent el mateix col·lectiu el qui es troba més preocupat personalment (1.5). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats són els   capatassos i obrers no qualificats (no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.7), sent el mateix col·lectiu i el d’aturats (persones que han treballat abans i que cerquen ocupació)  els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.2).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (2.3), i el mateix col·lectiu es el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.8).

 4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants de CiU (3.5), i és el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.8).
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

No hay comentarios: