domingo, 8 de febrero de 2015

El baròmetre del CIS del mes de gener . Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes degener  fet públic ahir el dimecres 4 de febrer, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur, que baixa per la corrupció i el frau, i que es manté per la situació econòmica, i que augmenta un xic amb caràcter general per la  immigració i segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 12  de gener.  

La immigració es considera el tretzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.3, 0.4 punts més que el mes de desembre), per darrere de l'atur (79.4, 3.9 punts més que el mes de desembre), la corrupció i el frau (55.5, 4.5 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (24.5, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (21.8, la mateixa puntuació que en el baròmetre de novembre), dels problemes d’indole social (9.8), de la sanitat (10.2), de l’educació (7.1), d’altres respostes (4.6). dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.7), de les retallades (3.4), del govern i dels partits polítics (2.8), i de la inseguretat ciutadana (2.6).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el tretzè lloc (0.4, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de desembre), per darrere de l'atur (52.1, 6.4 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (22.2),  dels problemes d'índole econòmica (8.3), dels "polítics en general, els partits i la política” (7.3), del Govern i els partits concrets (1.2), d’altres respostes (1.1), de l’educació (0.8), “no sap” (0.8), de la sanitat (0.6), dels problemes relacionats amb la joventut (0.6), els nacionalismes (0.4), i la inseguretat ciutadana (0.4).    

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vintèlloc (0.9, 0.3 punts més que en el mes de desembre), per darrere de l'atur (45.5), els problemes d'índole econòmica (26.7), la corrupció i el frau (15.8), la sanitat (10.8), l’educació (8.8), “no sap” (8.0), “els polítics en general, els partits i la política” (7.5), els problemes d'índole social (6.2), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (5.9), “cap” (5.9), les pensions (5.8), "les retallades" (5.1), les preocupacions i situacions personals (3.4), altres respostes (3.4), “no contesta” (3.3), la inseguretat ciutadana (1.4), els problemes relacionats amb la joventut (1.3), l’Administració de Justícia (0.9), i la crisi de valors (0.9).        

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-sisè lloc (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (35.6), els problemes d'índole econòmica (12.5), la corrupció i el frau (7.1),"no sap" (8.0), cap (5.9), les pensions (3.5), l’educació (3.4), "no contesta” (3.3), la sanitat (3.2), els polítics en general, els partits i la política (3.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.8), els problemes d'índole social (1.8), les preocupacions i situacions personals (1.7), les retallades (1.5), altres respostes (1.5), la pujada de l’IVA (0.8), els problemes relacionats amb la joventut (0.6), la inseguretat ciutadana (0.5), l’habitatge (0.4), els bancs (0.4), els nacionalismes (0.4), l’administració de justícia (0.2), les hipoteques (0.2), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), i la crisi de valors (0.2).  

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.5 i 2.0). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (4.0), i el grup de 55 a 64 anys el qui considera que es el principal problema personal (1.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.1 de les persones amb estudis de formació professional,  sent les persones sense estudis les qui es senten més preocupades personalment (1.4). Segons la condició socioeconòmicadels enquestats són els comerciants i petis empresaris (sense assalariats, no agaris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.2), sent el col·lectiu d’aturats (persones que han treballat abans i que cerquen ocupació)  el qui creu que és el problema que li afecta més directament (2.5).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (2.4), sent les noves classes mitges (assalariats no manuals) les qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui no van votar nul (4.3), i és el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (4.3). 

No hay comentarios: