viernes, 9 de enero de 2015

El baròmetre del CIS del mes de desembre . Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes dedesembre,  fet públic ahir dijous, 8 de gener, constata que es redueix lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur, per la corrupció i el frau, i per la situació econòmica, i que disminueix un xic amb caràcter general per la  immigració i segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11  de desembre.   
 
La immigració es considera el catorzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.9, 0.6 punts menys que el mes de novembre), per darrere de l'atur (75,5, 1.5 punts menys que el mes de novembre), la corrupció i el frau (60.0, 3.8 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (24.9, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (21.8, 1.5 punts menys que en el baròmetre de novembre), dels problemes d’indole social (10.8), de la sanitat (10.6), de l’educació (7.5), d’altres respostes (3.4). de les retallades (2.8), del govern i dels partits polítics (2.6),  de  l’Administració de Justícia (2.5),  la crisi de valors (2.4), i les pensions (2.1).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el setzè lloc (0.4, 0.1 punts menys que en el baròmetre del mes de novembre), per darrere de l'atur (45.7, 3.4 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (26.1),  dels "polítics en general, els partits i la política” (8.3), dels problemes d'índole econòmica (8.2), del Govern i els partits concrets (1.4), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.4), de la sanitat (1.2), d’altres respostes (0.6), la inseguretat ciutadana (0.6), de l’educació (0.6), de la crisi de valors (0.5), dels problemes relacionats amb la joventut (0.4), “no sap” (0.4), els nacionalismes (0.4), i de les pensions (0.4).  

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-sisèlloc (0.6, 0.2 punts menys que en el baròmetre de novembre), per darrere de l'atur (45.4), els problemes d'índole econòmica (26.6), la corrupció i el frau (18.0), la sanitat (9.9), “els polítics en general, els partits i la política” (8.0), l’educació (8.3), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (8.2), els problemes d'índole social (6.7,les pensions (6.5), “no sap” (6.2), “cap” (5.5), les preocupacions i situacions personals (4.8), "les retallades" (4.0), altres respostes (2.9), la pujada de l’IVA (2.5), els problemes relacionats amb la joventut (2.3), la inseguretat ciutadana (2.1), “no contesta” (2.0), l’Administració de Justícia (1.1), i l’habitatge  (1.0), la crisi de valors (1.0), el govern i els partits polítics (0.9), les hipoteques (0.8), els nacionalismes (0.6), i els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.6).     

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-sisè lloc (0.2, 0,1 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (35.8), els problemes d'índole econòmica (13.6), la corrupció i el frau (7.5),"no sap" (6.2), cap (5.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.5), els polítics en general, els partits i la política (3.1), les pensions (3.6), l’educació (2.5), , la sanitat (3.0), les preocupacions i situacions personals (2.1), "no contesta” (2.0), els problemes d'índole social (1.9), les retallades (1.5), altres respostes (1.3), l'IVA (0.9),  els problemes relacionats amb la joventut (0.8), la crisi de valors (0.6),  la inseguretat ciutadana (0.4), l’administració de justícia (0.4), les hipoteques (0.4), els nacionalismes (0.3), el funcionament dels serveis públics (0.2), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.4), i els bancs (0.2),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relació ambles dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (1.9 i 1.8). Són les persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys les més preocupades amb caràcter general (2.5), i el grup de 55 a 64 anys el qui considera que es el principal problema personal (1.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.3 de les persones sense estudis,  sent les persones amb les qui es senten més preocupades personalment (1.2). Segons la condició socioeconòmica dels enquestatssón els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.9), sent el col·lectiu de “treball domèstic no remunerat”  el qui creu que és el problema que li afecta més directament (2.7).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.1), sent les noves classes mitges (assalariats no manuals) les qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.8).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de desembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants de CiU (5.7), i és el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (3.8). 

No hay comentarios: