viernes, 5 de diciembre de 2014

El baròmetre del CIS del mes de novembre . Les preocupacions dels espanyols.


1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes denovembre,   fet públic ahir dijous, 4 de desembre, constata que creix lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur i que baixa per la situació econòmica, que augmenta considerablement per la corrupció i el frau, i que disminueix un xic amb caràcter general per la  immigració i segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 4 i 12  de novembre.     
La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.5, 0.5 punts menys que el mes d’octubre), per darrere de l'atur (77.0, 1.0 punts més que el mes d’octubre), la corrupció i el frau (63.8, 21.5 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (25.5, 1.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (23.3, 0.1 punts més que en el baròmetre d’octubre), dels problemes d’indole social (8.9), de la sanitat (8.6, 3.2 punts menys que el mes anterior), de l’educació (7.7), d’altres respostes (5.9). de les retallades (4.1), de  l’Administració de Justícia (3.6), i del govern i dels partits polítics.   

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el catorzè lloc (0.3, 0.3 punts menys que en el baròmetre del mes d’octubre), per darrere de l'atur (42,3, 10.2 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (30.4),  dels problemes d'índole econòmica (8.0), dels "polítics en general, els partits i la política” (9.4), del Govern i els partits concrets (1.6), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.3), d’altres respostes (1.3), de l’educació (1.0), de la sanitat (0.7), “no sap” (0.5), de la crisi de valors (0.4).    dels problemes relacionats amb la joventut (0.3), i de les pensions (0.3).   

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unèlloc (0.8, 0.4 punts menys que en el baròmetre d’octubre), per darrere de l'atur (48.9), els problemes d'índole econòmica (27.2), la corrupció i el frau (20.1), la sanitat (10.3), “els polítics en general, els partits i la política” (9.3), l’educació (8.8), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.0), “no sap” (5.9), les pensions (5.5), "les retallades" (5.4), els problemes d'índole social (5.2), les preocupacions i situacions personals (4.5), “cap” (4.4), la pujada de l’IVA (3.4), altres respostes (3.7), “no contesta” (2.4), els problemes relacionats amb la joventut (2.1), la inseguretat ciutadana (1.4), l’Administració de Justícia (1.3), i l’habitatge  (1.2).      

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-novè lloc (0.1, 0,1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (38.0), els problemes d'índole econòmica (13.4), la corrupció i el frau (8.4),"no sap" (5.9), cap (4.4), els polítics en general, els partits i la política (3.8), les pensions (3.5), l’educació (3.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.5), "no contesta” (2.4), la sanitat (2.3), les retallades (2.1), les preocupacions i situacions personals (2.3), els problemes d'índole social (1.7), altres respostes (1.4), l'IVA (0.9),  els problemes relacionats amb la joventut (0.7), la crisi de valors (0.7),  la inseguretat ciutadana (0.4), l’administració de justícia (0.4), els nacionalismes (0.3), el funcionament dels serveis públics (0.3), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), la reforma laboral (0.1), els Estatuts d’Autonomia (0.1), els bancs (0.1), el frau fiscal (0.1), les hipoteques (0.1)

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.8 i 2.2). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (3.7), i també els qui consideren que es el principal problema personal (0.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.6 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa,  sent les persones del mateix col·lectiu, així com els d’educació primària i els de FP, les qui es senten més preocupades personalment (0.2). Segons la condició socioeconòmica delsenquestats són els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.4), sent el mateix col·lectiu , i també els capatassos i obrers no qualificats (no agraris),  els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.9).

Per status socioeconòmic, són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) les qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.2), sent els mateix col·lectiu el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.3).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui van votar en blanc (7.3), i és el mateix grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (2.4). 

No hay comentarios: