lunes, 7 de abril de 2014

El baròmetre del CIS del mes de març. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes demarç,  fet públic avui dilluns 7 d’abril, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur i disminueix per la corrupció i el frau, i també per la situació econòmica, i que els esdeveniments que tingueren lloc a les fronteres de Ceuta i Melilla ha fet que la immigració com a problema per a tota Espanya hagi crescut amb caràcter general, tot i que segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de març. 

La immigració es considera el vuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (5.1, 3.0 punts més que el mes de febrer), per darrere de l'atur (82.3, 1.2 punts més que el mes de febrer), la corrupció i el frau (41.0, 3.2 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (28.2, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (26.0, 1.8 punts més que en el baròmetre de febrer), de la sanitat (10.2, 0.6 punts menys que el mes anterior), de l’educació (8.7), i dels problemes d’indole social (7.4),

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el novè lloc  (0.7, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes de febrer), per darrere de l'atur (57.9, 1.6 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (15.5),  dels "polítics en general, els partits i la política” (9.4), dels problemes d'índole econòmica (8.4), del Govern i els partits concrets (1.7) de la sanitat (0.9),  dels problemes d’índole social (0.8), i “altres respostes” (0.8),

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unèlloc (1.4, 0.6 punts més que en el baròmetre de febrer), per darrere de l'atur (49.9), els problemes d'índole econòmica (27.0), la corrupció i el frau (13.0), la sanitat (10.9), “els politics en general, els partits i la política” (10.0),  l’educació (8.9), “no sap” (6.6), les pensions (6.0),  , els problemes d'índole social (5.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.1)"les retallades" (4.9), la pujada de l’IVA (4.1),les preocupacions i situacions personals (4.0), “cap” (3.6), altres respostes (3.2), “no contesta” (2.7), els problemes relacionats amb la joventut (1.7), l’administració de justícia (1.5) els bancs (1.5), i  la inseguretat ciutadana (1.4).        

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-vuitè lloc (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (40.3), els problemes d'índole econòmica (12.8), "no sap" (6.6), la corrupció i el frau (5.0), les pensions (3.8), els polítics en general, els partits i la política (3.6), cap (3.5), la sanitat (3.3), l’educació (3.0), "no contesta” (2.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.1), les retallades (2.0), les preocupacions i situacions personals (2.5), els problemes d'índole social (1.6), altres respostes (1.4), l'IVA (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (0.6), els bancs (0.5), el govern i partits polítics (0.4), les hipoteques (0.4), l’habitatge (0.3), la reforma laboral (0.3), l’Administració de Justícia (0.3), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), el funcionament dels serveis públics (0.2) i la pujada de les tarifes energètiques (0.2). la crisi de valors (0.2), i la inseguretat ciutadana (0.2).              

Hi ha una preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (5.6 i 4.7). Són les persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys les més preocupades amb caràcter general (8.0), i també les de la mateixa edat quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 7.2 de les persones amb estudis de secundària (primera etapa), sent les persones amb estudis de primària les que es senten més preocupades personalment (0.6). Segons la condició socioeconòmica delsenquestats són els capatassos i els obrers qualificats (no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (7.1), sent els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.9).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.4), sent els obrers qualificats els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.4).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants del PP (7.7), i són els votants de CiU els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.8). 

No hay comentarios: