miércoles, 5 de febrero de 2014

El baròmetre del CIS del mes de gener. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiquesdel mes de gener,  fet públic avui dimecres 5 de febrer, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur i creix per la corrupció i el frau, i per la situació econòmica, i també que la immigració té poca importància com a problema per a Espanya i que ho és encara menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 3 i 15 de gener.  
   
La immigració es considera el dissetèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.2, 0.7 punts menys que el mes de desembre), per darrere de l'atur (78.5, 1.5 punts menys que el mes de desembre), la corrupció i el frau (39.5, 1.9 punts més que en el baròmetre anterior),els problemes  d'índole econòmica (30.5, 0.8 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (26.9, 0.7 punts més que en el baròmetre de desembre), de la sanitat (11.6, 0.7 punts més que el mes anterior), de l’educació (7.4), dels problemes d’indole social (7.5), d’altres respostes (5.0), de les retallades (4.0), del govern i partits polítics concrets (3.7), l’Administració de Justícia (3.2), de la crisi de valors (2.5), els bancs (2.5), les pensions (2.4), la inseguretat ciutadana (2.3), i dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.3).     

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dotzè lloc  (0.5, 0.1 punts menys que en el baròmetre del mes de desembre), per darrere de l'atur (54.4, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (14.3),  dels "polítics en general, els partits i la política” (10.8), dels problemes d'índole econòmica (10.0), del Govern i els partits concrets (1.7) dels problemes d’índole social (1.4), de la sanitat (1.0), “altres respostes” (0.9), de la crisi de valors (0.6), dels nacionalismes (0.6), i de les pensions (0.5).   

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-quatrè lloc (0.8, la mateixa puntuació que el baròmetre de desembre), per darrere de l'atur (50.0), els problemes d'índole econòmica (29.8), la sanitat (12.6), la corrupció i el frau (11.8), “els politics en general, els partits i la política” (9.0),  l’educació (8.7), “no sap” (6.5), les pensions (6.4),  els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.2), "les retallades" (5.0), els problemes d'índole social (4.5), les preocupacions i situacions personals (4.3), “cap” (3.7), la pujada de l’IVA (3.5), els problemes relacionats amb la joventut (2.3), altres respostes (2.9), “no contesta” (1.8), l’habitatge (1.6),  la inseguretat ciutadana (1.5), els bancs (1.2), la crisi de valors (1.2), l’administració de justícia (1.0) i  els governs i els partits (1.0).     

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-sisè lloc  (0.2, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (39.5), els problemes d'índole econòmica (15.1), "no sap" (6.5), la corrupció i el frau (4.8), la sanitat (4.0), cap (3.7), les pensions (3.5), els polítics en general, els partits i la política (3.1), l’educació (2.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.3), les preocupacions i situacions personals (2.2), les retallades (2.1), "no contesta”  (1.8),), l'IVA (1.3), altres respostes (1.2), els problemes d'índole social (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (1.0),la crisi de valors (0.5), l’Administració de Justícia (0.4), la inseguretat ciutadana (0.4), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), els nacionalismes (0.2), i la reforma laboral (0.2), els bancs (0.2), i la llei de l’avortament (0.2).            

Hi ha una preocupació superiorper la immigració entre els homes en relació amb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.4 i 2.0). Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (4.0), i les que tenen entre 25 i 34 quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.4).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.6 de les persones amb estudis d’educació secundària (primera etapa), sent les persones del el mateix col·lectiu les que es senten més preocupades personalment (1.0). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.2), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que afecta més directament a les persones a qui dona cobertura (2.1).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (2.9), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que afecta més directament a les persones a qui dona cobertura (1.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de desembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opciópolítica electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els que van votar nul (5.6), i són els votants de CiU els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (3.4).  

No hay comentarios: