jueves, 9 de enero de 2014

El baròmetre del CIS del mes de desembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El  darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiquesdel mes de desembre,  fet públic ahir dimecres 8 de gener, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur i creix per la corrupció i el frau, que disminueix per la situació econòmica, i també que la immigració té poca importància com a problema per a Espanya i que ho és encara menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 13 de desembre.    
 
La immigració es considera el catorzèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.9, 0.1 punts menys que el mes de novembre), per darrere de l'atur (77.0, 0.7 punts menys que el mes de novembre), la corrupció i el frau (37.6, 5.8 punts més que en el baròmetre anterior),els problemes  d'índole econòmica (29.7, 1.4 punts menys que en el baròmetre anterior), , dels “polítics en general, els partits i la política” (26.2, 3.5 punts menys que en el baròmetre de novembre), de la sanitat (10.9, 2.1 punts menys que el mes anterior), de l’educació (8.4), dels problemes d’indole social (8.0), de les retallades (4.8),  d’altres respostes (4.7), del govern i partits polítics concrets (4.1), la inseguretat ciutadana (3.4), l’Administració de Justícia (3.4), i de la crisi de valors (3.2).   

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el desè lloc  (0.6, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de novembre), per darrere de l'atur (54.3, 2.2 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (13.5),  dels "polítics en general, els partits i la política” (11.2), dels problemes d'índole econòmica (9.7), del Govern i els partits concrets (2.0) dels problemes d’índole social (1.4), de la sanitat (1.0), “altres respostes” (0.9), i de la crisi de valors (0.8).   
 
Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc (0.8, la mateixa puntuació que el baròmetre de novembre), per darrere de l'atur (47.7), els problemes d'índole econòmica (28.3), la corrupció i el frau (10.9), la sanitat (10.4), “els politics en general, els partits i la política” (9.5),  l’educació (8.8), les preocupacions i situacions personals (6.2), “no sap” (6.1), "les retallades" (5.8), les pensions (4.9),  els problemes d'índole social (4.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.1), altres respostes (4.0), la pujada de l’IVA (3.2), la crisi de valors (2.2), “no contesta” (2.1),  els problemes relacionats amb la joventut (2.0), la inseguretat ciutadana (1.8), l’habitatge (1.5), els bancs (1.5), l’administració de justícia (1.4) i  els governs i els partits (1.2).    

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el dinovè lloc  (0.5, 0.3 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (38.0), els problemes d'índole econòmica (14.5), "no sap" (6.1), la corrupció i el frau (4.6), els polítics en general, els partits i la política (3.8), les preocupacions i situacions personals (3.5), l’educació (3.2), la sanitat (2.8), les pensions (2.8), les retallades (2.7), "no contesta”  (2.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (1.9), altres respostes (1.7), els problemes d'índole social (1.5), l'IVA (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (1.1),la crisi de valors (0.9), i l’Administració de Justícia (0.5),         

Hi ha una preocupació superior per la immigració entre els homes en relació amb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.1. i 2.8). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (4.3), i les que tenen la mateixa edat quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 5.5 de les persones amb estudis d’educació secundària (primera etapa), sent les persones del el mateix col·lectiu les que es senten més preocupades personalment (1.0). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els capatassos i obrers qualificats (no agraris) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (8.4), sent el mateix grup qui encapçala el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.5).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.9), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que afecta més directament a les persones a qui dona cobertura (0.9).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de desembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opciópolítica electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els que van votar UPyD (4.5), i són els votants del PP els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.9).  

No hay comentarios: