miércoles, 6 de noviembre de 2013

El baròmetre del CIS del mes d’octubre. Les preocupacions dels espanyols.1. El  darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiquesdel mes d'octubre, fet públic avui dimecres 6 de novembre, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur i per la situació econòmica, i que es produeix una disminució de la preocupació per la corrupció i el frau i pels polítics en general, i també que la immigració té poca importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 9 d’octubre.    
La immigració es considera el dotzèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3,2, 0.3 punts més que el mes de setembre ), per darrere de l'atur (77,4, la mateixa puntuació que el mes de setembre), els problemes  d'índole econòmica (32.7, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), la corrupció i el frau (31.3, 5.8 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (28.6, 0.4 punts més que en el baròmetre de setembre), de la sanitat (13.4, 2.8 punts més que el mes anterior), de l’educació (9.1), dels problemes d’indole social (7.4),  d’altres respostes (5.8), de les retallades (5.2), de les pensions (3.4), i del govern i partits polítics concrets (3.2).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el onzè lloc  (0.6, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes de setembre), per darrere de l'atur (53.4, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d'índole econòmica (12.3), de "la corrupció i el frau" (11.5),  dels "polítics en general, els partits i la política” (12.0), del Govern i els partits concrets (1.5) de la sanitat (1.2), dels problemes d’índole social (1.2), les retallades (0.8), “altres respostes” (0.7), i “no sap” (0.6),

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc (0.8, 0.5 punts menys que en el baròmetre de setembre), per darrere de l'atur (48.0), els problemes d'índole econòmica (31.7), la sanitat (14.0), l’educació (9.6), “els politics en general, els partits i la política” (8.8), les pensions (8.7),  la corrupció i el frau (8.4), “no sap” (6.6), "les retallades" (6.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.9), “no contesta” (4.2), les preocupacions i situacions personals (4.2), els problemes d'índole social (4.1), altres respostes (3.4), la pujada de l’IVA (3.3) els problemes relacionats amb la joventut (1.7), els bancs (1.6), l’habitatge (1.5),  la inseguretat ciutadana (1.3), els governs i els partits (0.8) i les hipoteques (0.8).       

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-cinquè lloc  (0.2, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (39.3), els problemes d'índole econòmica (17.4), "no sap" (6.6), les pensions (5.1), la sanitat (3.9), "no contesta”  (4.2), els polítics en general, els partits i la política (3.5), la corrupció i el frau (3.4), les retallades (2.7), l’educació (2.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.3), les preocupacions i situacions personals (1.4), els problemes d'índole social (1.2), altres respostes (1.2), l'IVA (1.1), el govern i els partits (0.5), els bancs (0.5), la inseguretat ciutadana (0.4), els problemes relacionats amb la joventut (0.4), l’habitatge (0.3), la crisi de valors (0.2), l’Administració de Justícia (0.2), les hipoteques (0.2), i el funcionament dels serveis públics (0.2).      

Hi ha més preocupació per laimmigració entre els homes en relació amb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.5 i 2.9). Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (4.4), i les que tenen entre 18 i 24, i entre 25 i 34 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.4).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.0 de les persones amb estudis d’educació secundària (primera etapa),  sent els qui tenen estudis de formació professional els qui es senten més preocupats personalment (0.5). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives), els qui manifesten més preocupació general per la immigració (7.1), i són els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris), els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (2.1).

Per status socioeconòmic, són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) les qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.5), sent les noves (assalariats no manuals) i les velles classes mitges les qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.3).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de juny sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 3.2 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 10.7 per als qui no tenien edat de votar, i són els qui no recorden que van votar els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.3).  

No hay comentarios: