viernes, 2 de agosto de 2013

El baròmetre del CIS del mes de juliol. Les preocupacions dels espanyols.1. El  darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiquesdel mes de juliol, fet públic avui divendres 2 d’agost, constata un lleuger increment de la preocupació dels ciutadans per l’atur i un mínim descens per la situació econòmica, i torna a créixer la preocupació per la corrupció i el frau i pels polítics en general, i també que la immigració té poca importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 10 de juliol.   

La immigració es considera el tretzèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.6, 0.2 punts menys que el mes de juliol), per darrere de l'atur (80.9, 0.4 punts més que el mes de juny), la corrupció i el frau (37,4, 4.9 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (32.0, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (27.6, 3.1 punts menys que en el baròmetre de juny), de la sanitat (10.3, 1.0 punts més que el mes anterior), de l’educació (8.8), d’altres respostes (5.6), dels problemes d’indole social (5.3),  dels bancs (4.0), de les retallades (3.8), del govern i partits polítics concrets (3.5), i de la inseguretat ciutadana (2.8).         
Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dotzèlloc  (0.4, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de juny), per darrere de l'atur (55.5, 2.6 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (13.5),  dels "polítics en general, els partits i la política” (11.5), dels problemes d'índole econòmica (10.5), del Govern i els partits concrets (1.7),  de l’educació (0.8), de la sanitat (0.6), dels problemes d’índole social (0.5), “no sap” (0.4), de l’educació (0.6), i de la crisi de valors (0.4),    

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vintè lloc (1,3, 0.9 punts més que en el baròmetre de juny), per darrere de l'atur (49.3), els problemes d'índole econòmica (30.5), la sanitat (10.6), la corrupció i el frau (10.0), “els politics en general, els partits i la política” (8.2), l’educació (8.3), “no contesta” (7.3), "les retallades" (6.6), les pensions (6.3), “no sap (5.3), la pujada de l’IVA (4.5), els problemes d'índole social (4.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.1), les preocupacions i situacions personals (3.7), altres respostes (3.4), els problemes relacionats amb la joventut (2.3), els bancs (2.2), l’habitatge (1.9), i la inseguretat ciutadana (1.5).      

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc (0.3, 0.3 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (40.4), els problemes d'índole econòmica (15.4), "no contesta”  (7.3), "no sap" (5.3), les pensions (4.0), els polítics en general, els partits i la política (3.3),la corrupció i el frau (3.3), la sanitat (3.0), les retallades (2.7), l’educació (2.4), les preocupacions i situacions personals (2.2),els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.0), l'IVA (1.7), els problemes d'índole social (1.0), altres respostes (0.8els bancs (0.8), els problemes relacionats amb la joventut (0.7), el govern i els partits (0.5), la inseguretat ciutadana (0.5),  la crisi de valors (0.4), les hipoteques (0.3), i l’Administració de Justícia (0.3),   

Hi ha més preocupació per laimmigració entre els homes en relació amb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.9 i 2.4 ). Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24, i entre els 25 i 34, anys les més preocupades amb caràcter general (3.3), i les que tenen entre 18 i 24 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.7 de les persones amb estudis de secundaria (1ª etapa), sent els qui tenen estudis d’educació primària els qui es senten més preocupats personalment (0.8). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats són els aturats (que han treballat abans i en cerca d’ocupació) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (4.9), i són els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris), els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.1).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.6), sent els obrers no qualificats els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (2.1).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de juny sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 2.6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 3.8 per als votants del PP, i són els votants de CiU els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (3.6).  

No hay comentarios: