viernes, 8 de marzo de 2013

El baròmetre de febrer del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de febrer constata una lleugera disminució de la preocupació dels ciutadans per l’atur i  per la situació econòmica, i un creixement molt important de la preocupació per la corrupció i el frau, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 4 i 12 de febrer.  


La immigració es considera el setzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.9, 0.6 punts menys que el mes de gener), per darrere de l'atur (79.9, 1.2 punts menys que el mes de gener), la corrupció i el frau (40.0, 22.3 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (35.4, 3.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (29.7, 0.6 punts menys que en el baròmetre de gener), de la sanitat (10.5, 1.6 punts menys  que el mes anterior), de l’educació (7.8), dels bancs (5.0), d'altres respostes (5.0), les retallades (4.2), dels desnonaments (3.9),  els problemes d’indole social (3.6), el govern i partits polítics concrets (3.2), l’Administració de Justícia (2.5),  la crisi de valors (2.5), i la inseguretat ciutadana (2.3).   

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dissetè lloc (0.3, 0.1 punts menys que en el baròmetre del mes de gener), per darrere de l'atur (54.0, 4.8 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (15.3),  dels "polítics en general, els partits i la política” (11.0), dels problemes d'índole econòmica (10.6), del Govern i els partits concrets (1.2),  de l’educació (0.9), d’altres respostes (0.9), de la sanitat (0.7), dels problemes d’índole social (0.7), dels bancs (0.6), de la crisi de valors (0.5), de l’administració de justícia (0.4), “no sap” (0.4), “no contesta” (0.4), de les retallades (0.3), i dels problemes relacionats amb la joventut (0.3).   

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-cinquèlloc (0.8, 0.4 punts més que en el baròmetre de gener), per darrere de l'atur (50.3), els problemes d'índole econòmica (34.0), la corrupció i el frau (11.4), la sanitat (11.0), “els politics en general, els partits i la política” (10.1), l’educació (8.1), "les retallades" (7.2), les pensions (6.1), “no contesta” (5.5), les preocupacions i situacions personals (4.9), " no sap "(4.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.0), la pujada de l’IVA (3.7), els problemes d'índole social (3.5), altres respostes (3.3), els problemes relacionats amb la joventut (2.8), els bancs (2.4), els desnonaments (2.2), l’habitatge (2.0), la inseguretat ciutadana (1.4), l’Administració de Justícia (1.3), la crisi de valors (1.2), el govern i partits o polítics concrets (1.1), i les hipoteques (0.9).   

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc (0.3, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (39.8), els problemes d'índole econòmica (16.9), "no contesta”  (5.5), "no sap" (4.7), la corrupció i el frau (4.6), els polítics en general, els partits i la política (4.2),les pensions (3.9), la sanitat (3.0), l’educació (2.7), les retallades (2.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.1), les preocupacions i situacions personals (2.0), altres respostes (1.2), l'augment de l'IVA (1.1), els problemes d'índole social (1.1), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), els bancs (0.6), la crisi de valors (0.5), la inseguretat ciutadana (0.4), l’Administració de Justícia (0.3), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.3). i  les hipoteques (0.3).   

Hi ha més preocupació per la immigració entre els homes en relació amb lesdones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.5 i 1.4). Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (3.3), i també quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.5 de les persones amb estudis de secundaria (1º etapa), així com també els qui es senten més preocupats personalment (0.8). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els aturats (que han treballat abans, i en cerca de la seva primera ocupació) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (3.5), i són els capatassos i obrers qualificats (agraris i no agraris) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (0.8).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.5), i les noves classes mitges (assalariats no manuals) els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.7).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 1.9 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 10.0 per als enquestat que no tenien edat per votar, sent els qui van votar en blanc els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.3).  

No hay comentarios: