jueves, 24 de enero de 2013

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2012.
Segons les dades de l’enquesta de població activadel quart trimestre de 2012, fetes públiques avui dijous, 24 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 3.344.300 persones, amb 2.122.500 ocupades i 1.221.800 aturades, mentre que 1.127.300 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.471.600, amb un descens trimestral de 73.700 i en sèrie interanual de 169.200 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del cinc trimestres anteriors. 


Si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2012, la població activa estrangera ha minvat en 49.600 persones i en sèrie interanual la disminució es de 175.600. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 126.400 persones sobre el trimestre anterior i s’ha incrementat en 16.800 en sèrie interanual.


La taxa d’activitat és del 74.79 %, 16,97 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,82 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha crescut un 0.12 %, mentre que el descens de la taxa de la població espanyola ha estat del 0.35 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un increment del 0.06 %, i la de la població estrangera disminueix en un 1.06 %.


La taxa d’atur de la població estrangera és del 36.53 %, es a dir  12.30 punts per sobre de l’espanyola (24.23 %). Durant el quart trimestre del 2012 la desocupació autòctona va créixer en 147.800 persones, i entre la població estrangera en 39.400.  


Durant el quart trimestre del 2012 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 274.300 persones, i el d’estrangers de 89.000 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 171.600 persones, la població aturada disminueix en 4.000 i la inactiva s’incrementa en 6.400, mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 678.800 persones, la població aturada s’incrementa en 695.700, i la inactiva minva en 22.800 persones.

No hay comentarios: