jueves, 6 de diciembre de 2012

El baròmetre de novembre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de novembre, fet públic el dimecres 5 de desembre, constata un lleuger creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i un petit descens per la situació econòmica, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 5 i 13 de novembre.   

La immigració es considera l'onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4.1, 0.3 punts menys que el mes d’octubre), per darrere de l'atur (80.8, 0.9 punts més que el mes d’octubre), els problemes d'índole econòmica (42.7, 0.7 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la classe política, els partits polítics" (30,2, 0.3 punts menys que en el baròmetre d’octubre), de la sanitat (11.4, 1.3 punts més  que el mes anterior), de la corrupció i el frau (9.5, 0.3 punts més que el mes d’octubre), dels bancs (8.4), de l'educació (6.7), dels desnonaments (6.3), les retallades (5.5), i d'altres respostes (5.0).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el vuitè lloc (0.8, la mateixa valoració que en el baròmetre del mes d’octubre), per darrere de l'atur (59.9, 3.2 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes d'índole econòmica (14.3, 1.9 punts menys que el mes d’octubre), de "la classe política, els partits polítics" (11.2), de "la corrupció i el frau" (3.6), dels bancs (1.3), del "Govern, els polítics i els partits" (1.2), i altres respostes (1.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unè lloc (1.3, 0.1 punts més que en el baròmetre d’octubre), per darrere de l'atur (48.8 ), els problemes d'índole econòmica (36.6), la sanitat (12.4), els partits polítics (9.6), "les retallades" (7.7), l’educació (6.7), les pensions (6.1), " no contesta "(6.0), la pujada de l'IVA (5.8), “no sap” (5.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.8), l’habitatge (4.6), les preocupacions i situacions personals (4.2), els problemes d'índole social (3.5), els bancs (3.1), altres respostes (2.3), els problemes relacionats amb la joventut (2.3), els desnonaments (1.7), la corrupció i el frau (1.4) i la inseguretat ciutadana (2.1).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc (0.3, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (38.8), els problemes d'índole econòmica (18.8), "no contesta" (6.0), "no sap" (5.4), la sanitat (3.8), les pensions (3.7), els partits polítics" (3.7), les retallades (3.1), l’educació (2.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.2), les preocupacions i situacions personals (2.1), l'augment de l'IVA (1.6), l’habitatge (1.4), els problemes d'índole social (1.0), els bancs (1.0), altres respostes (1.0), els problemes relacionats amb la joventut (0.9), la corrupció i el frau (0.4), els desnonaments (0.4), el govern, i partir o polítics concrets (0.3), i la crisi de valors (03.).

Hi ha la mateixa preocupació per la immigració entre les dones en relacióamb els homes (4.1) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys les més preocupades amb caràcter general (5.4), i les de 45 a 54 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.4).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 5.3 de les persones amb estudis de formació professional, sent també les persones d’aquest grup les més preocupades personalment per la immigració (0.5), juntament amb el de les persones amb estudis universitaris de grau mig. Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (19.0), i  també  els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (4.8). 

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.6), i les noves classes mitges (assalariats no manuals) les qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.6).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció políticaelectoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 4.1. dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 12.5 pels qui van votar nul i 10.4 per als votants del de CiU, sent aquest segon grup el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.5).    

No hay comentarios: