sábado, 7 de julio de 2012

El baròmetre de juny del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de juny, fet públic el dijous 5 de juliol, constata una lleugera reducció de la preocupació dels ciutadans per l’atur i per la situació econòmica, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 11 de maig.   

La immigració es considera el novè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (5.0, 1.2 punts menys que el mes de maig), per darrera de l’atur (77.8, 3,9 punts menys que el mes de maig), dels problemes d’índole econòmica (46.3, 4.7 punts menys que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (24.3, 1.8 punts més que en el baròmetre de maig), de la corrupció i el frau (12.4, 3.1 punts més que el mes de maig), de la sanitat (8.6, 2.0 punts menys que el mes anterior), dels “bancs” (8.2), de l’educació (7.7), i d’altres respostes (5.5).  Li segueix els problemes d’indole social (4.9) i “les retallades” (4.4).   

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el vuitè lloc (1.0, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de maig), per darrera de l’atur (57.2, 4.4. punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (17.8, 0.1 punts menys que el mes de maig), de “la classe política, els partits polítics” (8.9), de “la corrupció i el frau” (4.6), dels “bancs” (1.6), del “Govern, els politics i els partits” (1.4), i d’altres respostes (1.0).  

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el dissetèlloc (2.1, 0.4 punts menys que en el baròmetre de maig), per darrera de l’atur (46.5), dels problemes d’índole econòmica (39.3), la classe política, els partits polítics (8.8), l’educació (8.2), la sanitat (8.1), “no sap” (7.3), “no contesta” (6.4), les pensions (5.4), “les retallades” (5.3),  els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.8), l’habitatge (4.5), les preocupacions i situacions personals (4.0), els problemes d’índole social (3.3), la corrupció i el frau (3.3), els bancs (2.9), i  la inseguretat ciutadana (2.5).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el vintè lloc (0.5, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (37.3), els problemes d’índole econòmica (20.5), “no sap” (7.3), “no contesta” (6.4), les pensions (3.4), “la classe política, els partits polítics” (3.3), l’educació (3.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.6),les retallades” (2.5), la sanitat (2.3), les preocupacions i situacions personals (1.8), la corrupció i el frau (1.2), altres respostes (1.3), l’habitatge (1.3), els problemes d’indole social (0.8), els “bancs” (0.8), els problemes relacionats amb la joventut (0.6), la inseguretat ciutadana (0.6), i la crisi de valors (0.5).  

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes enrelació amb les dones (5.5 i 4.5) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 35 i  44 anys les més preocupades amb caràcter general (7.3), i les de 25 a 34 quan es pregunta quin es el principal problema personal (1.0).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 7.1 de les persones amb estudis de primària, i també les que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (1.0). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats, són els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (11.1), i  els obrers no qualificats (agraris i no agraris) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.7).  

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (7.2), i també ocupen el primer lloc, juntament amb els obrers no qualificats, quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.1).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de juny sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 5.0 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 6.8 per als votants de CiU. Són les persones que no van votar les qui creuen que la immigració es el problema que els hi afecta més personalment (1.0), per davant dels votants del PSOE (0.9).   
No hay comentarios: