jueves, 5 de abril de 2012

El baròmetre de març del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de març, fet públic ahir 4 d’abril, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic menys per la situació econòmica, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 11 de març.

La immigració es considera el vuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (7.6, 1.4 punts més que el mes de febrer), per darrera de l’atur (84.0, es a dir la mateixa puntuació que el mes de febrer), dels problemes d’índole econòmica (49.2, 3.1 punts menys que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (18.1, 1.3 punts menys que en el baròmetre de febrer), de la corrupció i el frau (12.2, 3.6 punts més que el mes de febrer), de l’educació (9.9), i la sanitat (9.2, 2.2 punts més que en el baròmetre anterior), Li segueix la inseguretat ciutadana (6.3).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el cinquè lloc (1.3, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes de febrer), per darrera de l’atur (65.0, 2.5 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (16.2, 0.7 punts més que el mes de febrer), de “la classe política, els partits polítics” (5.9), i de “la corrupció i el frau” (3.6).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el catorzè lloc (2.3, 0.5 punts més que en el baròmetre de febrer), per darrera de l’atur (45.2), dels problemes d’índole econòmica (40.3), “no contesta” (8.3), la sanitat (8.0), l’educació (7.6), “no sap” (6.5), la classe política, els partits polítics (5.8.), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.5), les preocupacions i situacions personals (4.7), l’habitatge (4.3), la inseguretat ciutadana (3.6), la corrupció i el frau (2.7), i els problemes d’índole social (3.0).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració baixa fins el vint-i-unè lloc (0.6, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (37.6), els problemes d’índole econòmica (22.4), “no contesta” (8.3), “no sap” (6.5), les pensions (4.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.8), la sanitat (2.7), l’educació (2.3), les preocupacions i situacions personals (2.1), “altres respostes” (1.2), la classe política, els partits polítics (1.8), la corrupció i el frau (1.1), “altres respostes” (1.1), la inseguretat ciutadana (1.1), l’habitatge (1.1), els problemes d’índole social (0.9), les retallades (0.8), la corrupció i el frau (0.8), la reforma laboral (0.6), i els problemes relacionats amb la joventut (0.6).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les dones en relació amb les dones (7.7 i 7.4) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (9.2), i les de 35 a 44 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (1.2).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 10.4 de les persones amb estudis de primària, i també les que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (0.6), juntament amb els qui tenen estudis de FP i universitaris. Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives), els qui manifesten més preocupació general per la immigració (15,8), sent les persones del grup de les “situacions no classificables” els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (2,9), seguits del personal administratiu, comercial i de serveis (2.4).

Per status socioeconòmic, són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (9,5), i tant les velles com les noves classes mitges (assalariats no manuals) les qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (0.8).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 7.6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 11.7 per a les persones que no tenien edat de votar, i és del 10.0 per als votants de CiU. Són també els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els hi afecta més personalment (1.7).

5. El baròmetre de març formula nombroses preguntes sobre la temàtica de l’educació. Els qui creuen que la situació es “regular, dolenta o molt dolenta” són del parer, en una molt petita proporció, que la causa es “per la presència d’immigrants” (3.2 de respostes com a primer motiu, i 4.3 com a segona), i un 0.7 de respostes de totes de les persones enquestades creuen que es necessari disposar d’un pla d’integració dels immigrants per millorar el servei educatiu.

No hay comentarios: