domingo, 26 de febrero de 2012

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de gener.

1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va publicar el dijous 23 de febrer les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de gener .

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Les dades del mes de gener de 2012 aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i d’una part del regim del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col•lectius a partir de l’1 de gener. Serà important seguir atentament en els propers mesos quina incidència estadística tenen aquests canvis en les dades d’afiliació.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de gener hi ha un total de 1.690.186 afiliats (55,65 % homes i 44,35 % dones), dels quals 627.308 són de països UE (355.458 homes i 271.850 dones), i 1.062.877 són de països no UE (585.129 homes i 477.148 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,92 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de gener de 2011 era de 1.777.567. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 87.381 persones. Cal destacar especialment el descens de l’afiliació en el regim general, seguint els criteris estadístics anteriors (36.393 del total de 48.736 menys persones afiliades). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, els descens mensual ha estat de 3.584, i en sèrie interanual hem passat dels 197.693 del mes de gener de 2011 als actuals 204.928. Hi ha una dada que mereix especial atenció i que s’haurà de seguir amb molta atenció en els propers mesos per tal de conèixer l’abast reial del canvi en la normativa laboral i de Seguretat Social del personal al servei de la llar familiar: la disminució de 10.724 persones amb relació al mes de desembre de 2011.

Per règims, el 77,44 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i una part dels de la llar familiar), el 10,17 % al règim de la llar familiar, el 12,12 % al d’autònoms, el 0,23% al del mar i el 0,04% al del carbó. Haurem d’esperar a les dades del mes de febrer per poder comparar amb els mateixos criteris, ja que les dades dels mesos anteriors incorporaven de manera diferenciada, òbviament, les dels treballadors agraris.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (152.651 i 103.903, respectivament, però s’ha de fer especial esment de la continuació de la tendència iniciada el mes d’octubre de 2011 de reducció del nombre de treballadors de Romania), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (36.328 i 22.475), dels romanesos i marroquins en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (77.505 i 74.822), i dels bolivians, romanesos i equatorians en el de la llar familiar, també amb els criteris anteriors (34.459, 16.090 i 14.031).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de gener, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (370.175, 21,90 %), seguida de Madrid (364.613, 21,57 %), Andalusia (216.563, 12,81 %) i la Comunitat Valenciana (185.157, 10,95 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 20.992 persones, un 5,37 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (395.674, 21,90 %), seguida de Madrid (389.221, 21,54 %), Andalusia (215.438, 11,92 %) i la Comunitat Valenciana (201.193, 11,13 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 224.800 persones (21,45 %), de les quals 155.072 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 188.914 treballadors, un 18,02 %, dels quals 126.264 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 116.576 treballadors, un 11,12 % del total, dels quals 79.368 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 105.657 persones, un 10,08 %, dels quals 62.764 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (60.556, 29,55 %), del sector de l’hostaleria (40.388, 19,71 %), i del sector de la construcció (28.211, 13,77 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.252). El mes de gener de 2011 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 232.289 persones (20,51 %), de les quals 162.034 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 196.508 treballadors, un 17,35 % dels quals 132.986 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupava a 145.869, un 12,88 %, dels quals 91.275 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 127.182 treballadors, un 11,23 % del total, dels quals 89.822 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.382, 28,01 %), del sector de l’hostaleria (38.828, 19,64 %), i del sector de la construcció (30.772, 15,57 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.183).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (269.774), i els marroquins es situen en la segona posició amb 203.975 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (122.333), seguits dels colombians amb 87.938, dels xinesos amb 84.625, dels bolivians amb 78.661, dels peruans amb 58.801, dels italians amb 58.851, dels búlgars amb 52.487, i del treballadors del Regne Unit amb 50.094. Les dades del mes de gener de 2011 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (286.272), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 214.315 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (152.411), seguits dels colombians amb 102.096, dels xinesos amb 81.574, dels bolivians amb 79.306, dels peruans amb 66.105, dels italians amb 59.592, i dels búlgars amb 52.763.

3. La mitja del mes de gener de 2012 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 370.175, dels quals 105.965 són de països UE i 264.209 de països no UE.

Per règims, el 78,75 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i una part dels de la llar familiar), el 9,49 % en el de la llar familiar, el 11,63 % en el d’autònoms i el 0,13 % en el del mar. Haurem d’esperar a les dades del mes de febrer per poder comparar amb els mateixos criteris, ja que les dades dels mesos anteriors incorporaven de manera diferenciada, òbviament, les dels treballadors agraris.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (34.981, 24.239 i 19.319, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (8.714, 3.509 i 3.158), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.532 i 3.998), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (9.568 i 2.801).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 50.458 afiliats (18,52 %), dels quals 36.406 són de països no UE. I el segon lloc correspon a l’hostaleria, amb 50.287 (18,46 %), dels quals 39.730 són de països no UE; el tercer lloc és per a la indústria manufacturera, amb 33.534 (12,31 %), dels quals 22986 són de països no UE. I el quart per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 33.531 afiliats (12,31 %), dels quals 25.329 son de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 23.697 (per segona vegada el percentatge es situa per sota del 9 %, el 8,70 %), dels quals 18.383 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.513, 26,75 % del total), de l’hostaleria (9.011, 20,93 %) i de la construcció (4.483, 10,41 %). Les dades del mes de gener de 2011 eren les següents: el primer lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.098 afiliats (17,671 %), dels quals 37.893 eren de països no UE, i el segon lloc corresponia a l’hostaleria, amb 51.892 (17,60 %), dels quals 40.991 eren de països no UE,; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.641 afiliats (12,43 %), dels quals 28.547 eren de països no UE, i el quart era per a la indústria manufacturera, amb 35.894 (12,21 %), dels quals 24.973 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 34.199 (11,60 %), dels quals 27.121 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.406, 25,58 % del total), de l’hostaleria (8.185, 20,12 %) i de la construcció (4.841, 11,90 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (45.783), seguits dels romanesos (32.707), i els equatorians ocupen la tercera posició (23.338). A continuació trobem els xinesos (22.630), els bolivians (21.541), els italians (19.305), els colombians (16.133), els peruans (14.510), els francesos (12.871), i els pakistanesos (11.915). Les dades del mes de gener de 2011 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (51.451), seguits dels romanesos (34.128), i els equatorians ocupaven la tercera posició (29.229). A continuació trobàvem els xinesos (22.380), els bolivians (21.789), els italians (19.721), els colombians (18.833), els peruans (16.257), els francesos (13.090), i els pakistanesos (11.719).

No hay comentarios: