viernes, 6 de enero de 2012

El baròmetre de desembre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de desembre, fet públic ahir dijous 5 de gener, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic més per la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 12 de desembre.

La immigració es considera el cinquè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (7.6, es a dir la mateixa puntuació que el mes de novembre), per darrera de l’atur (82.1, es a dir 0.9 punts menys que el mes de novembre), dels problemes d’índole econòmica (50.4, 2.2 punts més que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (19.7, 2.9 punts menys que en el baròmetre de novembre), i de la sanitat (9.3, 1.6 punts més que en el baròmetre anterior), Li segueixen l’educació (7.2), l’habitatge (6.0), i la corrupció i el frau (6.0).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el sisè lloc (1.3, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes de novembre), per darrera de l’atur (63.8, 1.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (19.0, 2.4 punts més que el mes de novembre), de “la classe política, els partits polítics” (6.4), “la corrupció i el frau” (1.9), i "el govern, els polítics i els partits" (1.3).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el quinzè lloc (2.3, 0.3 punts més que en el baròmetre de novembre), per darrera de l’atur (44.5), dels problemes d’índole econòmica (38.9), la sanitat (9.7), “no contesta” (8.5), “no sap” (7.6), les pensions (7.0), l’educació (6.7), l’habitatge (5.8), la classe política, els partits polítics (5.6.), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.0), les preocupacions i situacions personals (3.7), els problemes d’índole social (3.4), la inseguretat ciutadana (3.1), i els problemes relacionats amb la joventut.

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el setzè lloc (0.6, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (36.0), els problemes d’índole econòmica (21.6), “no contesta” (8.5), “no sap” (7.6), les pensions (4.6), la sanitat (3.5), l’educació (2.7), la classe política, els partits polítics (2.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.5), l’habitatge (1.9), les preocupacions i situacions personals (1.6), els problemes d’indole social (1.0), la inseguretat ciutadana (0.9), “altres respostes” (0.8), i els problemes relacionats amb la joventut (0.7),

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (8.2 i 7.0) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (10.4), i les de 45 a 54 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (1.4).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 10.4 de les persones amb estudis de formació professional, i també son aquestes persones les que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (1.0), en situació tècnica d’igualtat amb els d’estudis de primària. Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els obrers no qualificats (agraris i no agraris), i els aturats (les persones que ja han treballat i les que cerquen la primera ocupació) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (12.9 i 10.3), sent el grup de “situacions no classificables” i els capatassos i obrers qualificats (no agraris) els que encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (2.4 i 1.0).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (10.4), i també els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.2).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de desembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011 (cal recordar que és la primera vegada que la pregunta es fa sobre aquestes eleccions). Si en la primera resposta eren un 7.6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 17.5 per als votants de CiU, i és també el mateix grup el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més personalment (1.5), en igualtat amb els votants en blanc.

No hay comentarios: