miércoles, 23 de noviembre de 2011

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’octubre.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà ahir, dimarts 22 de novembre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’octubre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’octubre hi ha un total de 1.785.362 afiliats (55,50 % homes i 44,50 % dones), dels quals 667.194 són de països UE (376.842 homes i 290.351 dones), i 1.118.168 són de països no UE (613.988 homes i 504.180 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,12 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’octubre de 2010 era de 1.862.073. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 76.711 persones Cal destacar especialment el descens de l’afiliació en el regim general (36.733) mínimament compensat pel creixement en el regim agrari (4.644). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 200.519 del mes de setembre de 2010 als actuals 210.143.

Per règims, el 63,95 % pertanyen al general, el 10,24 % al règim de la llar familiar, el 13,73 % a l’agrari, el 11,77 % al d’autònoms, el 0,28 % al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes d’octubre de 2010 eren els següents: el 65,39 % pertanyien al general, el 9,62 % al règim de la llar familiar, el 13,91 % a l’agrari, el 10,77 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,03% al del carbó

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (165.413 i 112.145, respectivament, però s’ha de fer especial esment de la reducció de 6.380 treballadors romanesos), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (35.962 i 23.072, i en aquest cas és al inrevés del règim general, perquè s’ha produït un increment de 433 treballadors de Romania), dels romanesos i marroquins en l’agrari (82.089 i 69.010), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (37.194 i 15.594).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’octubre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (395.502, 22,15 %), seguida de Madrid (378.957, 21,23 %), Andalusia (209.965, 11,76 %) i la Comunitat Valenciana (189.136, 10,59 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 18.617 persones, un 4,50 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (414.119, 22,24 %), seguida de Madrid (393.613, 21,14 %), Andalusia (215.500, 11,57 %) i la Comunitat Valenciana (195.847, 10,52 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 263.993 persones (23,12 %), de les quals 179.504 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 195.025 treballadors, un 17,08 %, dels quals 130.880 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 127.856 treballadors, un 11,20 % del total, dels quals 87.843 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 125.439 persones, un 10,99 %, dels quals 75.266 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (61.052, 29,05 %), del sector de l’hostaleria (42.295, 20,13 %), i del sector de la construcció (30.269, 14,40 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.711). El mes d’octubre de 2010 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 267.066 persones (21,93 %), de les quals 183.529 eren no comunitaris, Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 201.455 treballadors, un 16,54 % dels quals 137.120 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupa a 167.375, un 13,75 %, dels quals 105.608 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 137.666 treballadors, un 11,31 % del total, dels quals 97.788 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.006, 27,43 %), del sector de l’hostaleria (40.193, 20,04 %), i del sector de la construcció (32.631, 16,27 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 23.650).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (287.225), i els marroquins es situen en la segona posició amb 206.860 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (135.126), seguits dels colombians amb 97.718, dels xinesos amb 86.653, dels bolivians amb 82.843, dels peruans amb 63.763, dels italians amb 62.958, dels búlgars amb 54.789, i del treballadors del Regne Unit amb 53.767. Les dades del mes d’octubre de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (297.236), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 219.005 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (166.301), seguits dels colombians amb 111.327, dels xinesos amb 82.324, dels bolivians amb 80.419, dels peruans amb 69.984, dels italians amb 63.122, i dels búlgars amb 55.121.

3. La mitja del mes d’octubre de 2011 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 395.502, dels quals 111.708 són de països UE i 283.794 de països no UE.

Per règims, el 74,68 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,42 % en el de la llar familiar, el 4,62 % en l’agrari, el 11,08 % en el d’autònoms i el 0,21 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes d’octubre de 2010 eren els següents: el 76,60 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,79 % en el de la llar familiar, el 4,66 % en l’agrari, el 9,77 % en el d’autònoms i el 0,19 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (38.669, 26.582 i 21.511, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (8.576, 3.627 i 3.227), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.512 i 4.339), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (10.294 i 3.076).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 59.427 (20,12 %), dels quals 46.560 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.957 afiliats (17,93 %), dels quals 38.312 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.816 afiliats (12,47 %), dels quals 28.019 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 34.927 (11,83 %), dels quals 24.041 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 27.375 (per tercera vegada el percentatge es situa per sota del 10 %, el 9,27 %), dels quals 21.450 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.639, 26,57 % del total), de l’hostaleria (9.181, 20,96 %) i de la construcció (4.746, 10,83 %). Les dades del mes d’octubre de 2010 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 59.861 (18,870 %), dels quals 46.879 eren no comunitaris, i el segon corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.947 afiliats (17,32 %), dels quals 40.091 eren no comunitaris; el tercer lloc era per als afiliats en el sector de la construcció, amb 38.623, (12,18 %), dels quals 30.803 eren no comunitaris; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.971 afiliats (12,60 %), dels quals 31.251 eren extracomunitaris. En cinquè lloc trobàvem la indústria manufacturera, amb 37.121 (11,70 %), dels quals 25.959 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.244, 25,32 % del total), de l’hostaleria (8.230, 20,34 %) i de la construcció (5.054, 12,496 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (49.730), seguits dels romanesos (35.418), i els equatorians ocupen la tercera posició (25.707). A continuació trobem els xinesos (23.193), els bolivians (22.909), els italians (20.234), els colombians (17.809), els peruans (15.673), els francesos (13.127), i els pakistanesos (10.892). Les dades del mes d’octubre de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (55.642), seguits dels romanesos (35.901), i els equatorians ocupaven la tercera posició (32.159). A continuació trobàvem els xinesos (22.877), els bolivians (22.266), els colombians (20.728), els italians (20.461), els peruans (17.095), els francesos (13.381), els pakistanesos (12.328), els argentins (12.182), i els alemanys (7.985)

No hay comentarios: