sábado, 29 de octubre de 2011

El baròmetre d'octubre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de octubre, fet públic ahir divendres 28 d’octubre, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic més per la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 9 d’aquest mes.

La immigració es considera el quart problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (8.3, es a dir 3 punts menys que el mes de setembre), per darrera de l’atur (81.0, es a dir 0.6 punts més que el mes de setembre), dels problemes d’índole econòmica (51.3, 1.7 punts més que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (23.6, 0.3 punts més que en el baròmetre de setembre). Li segueixen la sanitat (7.8), la inseguretat ciutadana (6.4), i l’educació (6.2).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el sisè lloc (1.2, 0.3 punts menys que el baròmetre del mes de setembre), per darrera de l’atur (61.3, 0.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (18.6, 0.6 punts més que el mes de setembre), de “la classe política, els partits polítics” (8.5), "el govern, els polítics i els partits" (2.1), i “la corrupció i el frau” (1.9).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el tretzè lloc (3.1, 0.1 punts menys que en el baròmetre de setembre), per darrera de l’atur (45.8), dels problemes d’índole econòmica (40.1), la classe política, els partits polítics (7.6), “no contesta” (7.3), “no sap” (6.9), la sanitat (6.7), les pensions (6.6), l’educació (6.2), l’habitatge (5.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.9), l’habitatge (4.3), la inseguretat ciutadana (3.6), i els problemes d’índole social (3.5).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el dissetè lloc (0.6, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (36.7), els problemes d’índole econòmica (23.8), “no contesta” (7.3), “no sap” (6.9), les pensions (4.3), la classe política, els partits polítics (3.2), l’educació (2.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.3), la sanitat (2.3), les preocupacions i situacions personals (1.8), l’habitatge (1.2), la inseguretat ciutadana (1.1), “altres respostes” (0.9), els problemes d’indole social (1.1), els problemes relacionats amb la joventut (0.6), i la corrupció i el frau (0.6).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (8.5 i 8.1) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades (10.5), i també quan es pregunta quin es el principal problema personal (1.2).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 10.5 de les persones amb estudis primaris, i són els qui tenen estudis de FP els que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (0.9). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els obrers no qualificats (agraris i no agraris) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (12.8), sent els empresaris sense assalariats, alts funcionaris, alts executius i professionals per compte propi els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (2.7).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (10.2), mentre que són les classes alta i mitja alta (professionals i tècnics, directius i comandaments intermedis) i les noves classes mitges (assalariats no manuals) els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (0.8).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre de setembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 8.3 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 12.9 per als votants en blanc i 11.1 per als de CiU, i és aquest últim col•lectiu també el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més personalment (2.2).

No hay comentarios: