miércoles, 27 de julio de 2011

El baròmetre de juliol del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de juliol, fet públic avui dimecres 27 de juliol, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic més per la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 4 i 11 de juliol.
.

La immigració es considera el quart problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (10.0, es a dir 1.8 punts menys que el mes de juny), per darrera de l’atur (81.3, es a dir 1.3 punts menys que el mes de juny), dels problemes d’índole econòmica (49.6, 2.6 punts més que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (24.0, 0.7 punts menys que en el baròmetre de juny). Li segueixen) “la corrupció i el frau” (7.4), la inseguretat ciutadana (6.7), i l’habitatge (6.7)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el sisè lloc (1.3, 0.4 punts menys que el baròmetre del mes de juny), per darrera de l’atur (62.5, 1.2 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (17.1, 1.4 punts més que el mes de juny), de “la classe política, els partits polítics” (8.1), "el govern, els polítics i els partits" (2.4), i “la corrupció i el frau” (2.0).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el tretzè lloc (3.2, 0.4 punts menys que en el baròmetre de juny), per darrera de l’atur (44.0), dels problemes d’índole econòmica (38.9), “no contesta” (10.3), “no sap” (7.2) la classe política, els partits polítics (7.2), les pensions (6.4), l’habitatge (5.8), l’educació (4.4), la sanitat (4.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.1),), la inseguretat ciutadana (3.7), i els problemes d’índole social (3.3).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el setzè lloc (0.9, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (35.9), els problemes d’índole econòmica (22.0), “no contesta” (10.3), “no sap” (7.2), les pensions (4.5), la classe política, els partits polítics (2.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.0), l’educació (2.0), l’habitatge (1.5), el govern, els polítics i els partits (1.5), les preocupacions i situacions personals (1.4), la inseguretat ciutadana (1.3), la sanitat (1.3), la corrupció i el frau (1.4), i els problemes d’indole social (1.0).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (10.4 i 9.6) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys les més preocupades (11.7), i també quan es pregunta quin es el principal problema personal (1.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 12.8 de les persones amb estudis primaris, mentre que són qui tenen estudis superiors, i també qui tenen estudis primaris, els que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (1.2). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (20.0), sent els obrers no qualificats (agraris i no agraris) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.4).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (12.6), i també els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.5).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre de juny sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 10.0 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 14.6 per als votants de CiU. El grup d’altres forces polítiques és el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més personalment (3.5).

5. L’enquesta de juliol inclou una pregunta sobre el parer dels enquestat amb relació a diferents temes. El 0.4 dels enquestats valora com a molt bona la política d’immigració, el 12.5 bona, un 28.0 regular, dolenta el 34.7, molt dolenta el 19.4, amb un 4.3 que no sap i un 0. 6 que no contesta.

No hay comentarios: