viernes, 10 de junio de 2011

El baròmetre de maig del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de maig, fet públic ahir dijous 9 de juny, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic menys per la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 3 i 11 de maig.

La immigració es considera el quart problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (11.2, es a dir 0.8 punts menys que el mes d’abril), per darrera de l’atur (84.1, es a dir 1.3 punts més que el mes d’abril), dels problemes d’índole econòmica (46.6, 0.7 punts menys que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (22.1, 0.6 punts més que en el baròmetre d’abril). Li segueixen), el terrorisme (9.1), la inseguretat ciutadana (7.9), i “el govern, els polítics i els partits” (5.4).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el quart lloc (2.4, 0.6 punts més que el baròmetre del mes d’abril), per darrera de l’atur (66.0, 1.0 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (16.1, 0.7 punts més que el mes d’abril), de “la classe política, els partits polítics” (6.2). Li segueixen "el govern, els polítics i els partits" (2.2). “no sap” (1.3), i “la corrupció i el frau” (0.8).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el tretzè lloc (3.2, 0.4 punts més que en el baròmetre d’abril), per darrera de l’atur (45.5), dels problemes d’índole econòmica (39.3), “no contesta” (9.5), “no sap” (7.0), la classe política, els partits polítics (6.7.), les pensions (7.9), la inseguretat ciutadana (5.2), la sanitat (4.9), l’educació (4.6), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.6), l’habitatge (4.3), i les preocupacions i situacions personals (3.7).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració baixa fins el setzè lloc (0.7, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (36.5), els problemes d’índole econòmica (22.7), “no contesta” (9.5), “no sap” (7.0), les pensions (3.9), la classe política, els partits polítics (3.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.3), les preocupacions i situacions personals (1.9), l’educació (1.8), la sanitat (1.6), la inseguretat ciutadana (1.5), l’habitatge (1.5), els problemes d’índole social (1.0), els problemes relacionats amb la joventut (0.8) i “el govern, els polítics i els partits” (0.8).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb els homes (12.1 i 10.3) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades (14.1); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més importants és la compresa entre els 45 i 54 anys (1.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 13.8 de les persones amb estudis de formació professional, mentre que són les qui tenen estudis de primària que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (1.1). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers qualificats (no agraris) i els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (18.1 i 17.7, respectivament), sent els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (3.8).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (13.8.), així com també els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.2).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre d’abril sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 11.2 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 34.1 per als votants de CiU. També són els votants de la coalició nacionalista catalana els qui creuen que la immigració es el problema que els hi afecta més personalment (2.3).

No hay comentarios: