martes, 23 de noviembre de 2010

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’octubre de 2010.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui, dimarts 23 de novembre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’octubre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’octubre, hi ha un total de 1.862.073 afiliats, dels quals 686.179 són comunitaris (395.002 homes i 291.176 dones), i 1.175.894 són extracomunitaris (652.263 homes i 523.631 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,60 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’octubre de 2009 era de 1.892.298. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 30.225 persones Cal destacar també com a dada significativa el descens important de l’afiliació en el regim general per segon mes consecutiu (27.114), parcialment compensat per l’augment de l’afiliació en el regim agrari (20.262). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 201.704 del mes d’octubre de 2009 als actuals 200.519.

Per règims, el 65,39 % pertany al general, el 9,62 % al règim de la llar familiar, el 13,91 % a l’agrari, el 10,77 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes d’octubre de 2009 els següents: el 66,40 % pertanyien al general, el 9,19 % al règim de la llar familiar, el 13,43 % a l’agrari, el 10,66 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,04% al del carbó.
Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (168.299 i 122.651, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (31.447 i 22.231), dels romanesos i marroquins en l’agrari (91.023 i 70.653), i dels bolivians i equatorians en el de llar familiar (33.747 i 20.585).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’octubre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (414.119, 22,24 %), seguida de Madrid (393.613, 21,14 %), Andalusia (215.500, 11,57 %) i la Comunitat Valenciana (195.847, 10,52 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 4.888 persones, un 1,17 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (419.007, 22,14 % %), seguida de Madrid (401.373, 21,21 %), Andalusia (214.436, 11,33 %) i la Comunitat Valenciana (202.286, 10,69 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 267.066 (21,93 %), de les quals 183.529 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 201.455 treballadors, un 16,54 % dels quals 137.120 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 167.375, un 13,75 %, dels quals 105.608 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 137.666 treballadors, un 11,31 % del total, dels quals 97.788 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.006, 27,43 %), del sector de l’hostaleria (40.193, 20,04 %), i del sector de la construcció (32.631, 16,27 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 23.650). El mes d’octubre de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 263.758 persones (20,99 %), de les quals 182.304 eren no comunitaris; el sector de la construcció ocupava a 202.723, un 16,13 %, dels quals 131.294 eren no comunitaris, i el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes ocupava a 202.525 treballadors, un 16,12 % dels quals 131.294 eren extracomunitaris, En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.791, 25,68 %), i de la construcció (39.874, 19,77 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 29.349).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (297.236), i els marroquins es situen en la segona posició amb 219.005 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (166.301), seguits dels colombians amb 111.327, dels xinesos amb 82.324, dels bolivians amb 80.419, dels peruans amb 69.984, dels italians amb 63.122, i dels búlgars amb 55.121. Les dades del mes d’octubre de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (283.176), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 227.491 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (192.977), seguits dels colombians amb 121.915, dels peruans amb 74.953, dels xinesos amb 74.569, dels bolivians amb 70.187, dels italians amb 63.531, i dels portuguesos amb 61.84

3. La mitja del mes d’octubre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 414.119, dels quals 113.784 són comunitaris i 300.334 són extracomunitaris.

Per règims, el 76,60 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,79 % en el de la llar familiar, el 4,66 % en l’agrari, el 9,77 % en el d’autònoms i el 0,19 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes d’octubre de 2009 eren els següents: el 77,63 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,32 % en el de la llar familiar, el 4,51 % en l’agrari, el 9,35 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (44.110, 27.085 i 26.828, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (7.297, 3.505 i 3.246), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.911 i 4.621), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (9.493 i 4.234).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 59.861 (18,870 %), dels quals 46.879 són no comunitaris, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.947 afiliats (17,32 %), dels quals 40.091 són no comunitaris; el tercer lloc es per als afiliats en el sector de la construcció, amb 38.623, (12,18 %), dels quals 30.803 són no comunitaris; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.971 afiliats (12,60 %), dels quals 31.251 són extracomunitaris. En cinquè lloc robem la indústria manufacturera, amb 37.121 (11,70 %), dels quals 25.959 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.244, 25,32 % del total), de l’hostaleria (8.230, 20,34 %) i de la construcció (5.054, 12,496 %). Les dades del mes d’octubre de 2.009 eren les següents: en el règim general de SS, el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 58.312 (17,93 %), dels quals 45.622 eren no comunitaris; el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.069 afiliats (16,93 %), dels quals 40.622 eren no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció eren 47.424 (14,58 %), dels quals 37.637 eren no comunitaris, i ocupaven el tercer lloc; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.020 afiliats (12,30 %), dels quals 31.578 eren extracomunitaris; en cinquè lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 39.178 (12,04 %), dels quals 27.816 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.396, 23,99 % del total), de l’hostaleria (7.224, 18,44 %) i del sector de la construcció (6.232, 15,91 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (55.642), seguits dels romanesos (35.901), i els equatorians ocupen la tercera posició (32.159). A continuació trobem els xinesos (22.877), dels bolivians (22.266), dels colombians (20.728), dels italians (20.461), dels peruans (17.095), dels francesos (13.381), dels pakistanesos (12.328), dels argentins (12.182), i dels alemanys (7.985). Les dades del mes d’octubre de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (58.617), seguits dels equatorians (37.968), dels romanesos (34.223), dels colombians (22.115), dels xinesos (20.728), dels italians (20.354) dels bolivians (19.735), dels peruans (18.484), dels francesos (13.605), dels argentins (13.071), dels pakistanesos (11.155), i dels alemanys (8.046).

No hay comentarios: