sábado, 12 de junio de 2010

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.


1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de maig fet públic el divendres 11 de juny, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (14.1, es a dir 0.8 punts més que el mes d’abril) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (79.9, es a dir 0.2 punts més que el mes de març), dels problemes d’índole econòmica (50.9, 4.1 punts més que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (18.8, 0.6 punts menys que en el baròmetre de març). Li segueixen la inseguretat ciutadana (9.7), el terrorisme (9.2), i l’habitatge (7.0).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el cinquè lloc (2.4, la mateixa puntuació que el baròmetre del mes d’abril), per darrera de l’atur (58.8, 0.8 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (20.7, 2.7 punts més que el mes d’abril), de “la classe política, els partits polítics” (6.3), i "el govern, els polítics i els partits" (2.8). Li segueixen “no sap” (1.9), i la corrupció i el frau (1.0).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el onzè lloc (4.9, 0.63 punts més que en el baròmetre d’abril), per darrera de l’atur (41.5), els problemes d’índole econòmica (37.8), “no contesta” (10.6), “no sap” (8.3), l’habitatge (7.9), la inseguretat ciutadana (6.9), la classe política, els partits polítics (6.4), les pensions (5.6), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.0) i l’educació (5.0).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el tretzè lloc (1.4, idèntica puntuació que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (32.9), els problemes d’índole econòmica (21.9), “no contesta” (10.6), "no sap" (8.2), les pensions (3.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.4), l’habitatge (2.3), “la classe política, els partits polítics” (2.3), la inseguretat ciutadana (2.1), les preocupacions i situacions personals (2.0), l’educació (1.8),i la sanitat (1.4)

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les dones en relació amb els homes (14.4 i 13.9) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys les més preocupades (17.2); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre els 18 i 24 anys (3.0).

3. Pel nivell d’estudis, les persones sense estudis són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (3.1). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, sons els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els que manifesten més preocupació general per la immigració (18.2), i també els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (9.1).

Per status socioeconòmic, són les noves classes mitges les que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (16.0), mentre que les noves i velles classes mitges, i els obrers qualificats obrers no qualificats tenen la mateixa puntuació quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.6).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre d’abril sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 14.1 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 43.2 per als votants de CiU, i també son aquests els qui creuen que la immigració es el problema que els hi afecta més personalment (2.5).

No hay comentarios: